MENU

Nowość edukacyjna! Wspólne studia podyplomowe z Uniwersytetem Buckingham

Prof. Nicholas Rees, dziekan Faculty of Humanities - Security and Intelligence Studies z Buckingham University oraz płk nawig. dr hab. Bogdan Grenda, dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej dokonali ustaleń w sprawie otwarcia wspólnych studiów podyplomowych. 

W trakcie spotkania, które odbyło się 5 czerwca 2019 r.  w Akademii Sztuki Wojennej, dziekani zatwierdzili dwusemestralny program studiów podyplomowych. Będzie on realizowany przez wykładowców z obu uczelni.

Zgodnie z ustaleniami, w ramach zajęć dydaktycznych, w każdym semestrze Wydział Bezpieczeństwa Narodowego będzie gościł wykładowców z Faculty of Humanities - Security and Intelligence Studies. Dodatkowo w semestrze letnim Buckingham University zorganizuje tydzień dydaktyczny w Wielkiej Brytanii.

Program kierunku obejmuje 198 godzin dydaktycznych, w tym: 78 godzin wykładów, 26 godzin seminariów, 88 godzin ćwiczeń, 6 godzin konsultacji. Studia prowadzone będą w języku angielskim, dlatego przeznaczone są dla kandydatów z dobrą znajomością języka.

***

Liczba ECTS: 60

Czas trwania: 2 semestry (październik 2019 – czerwiec 2020)

SEMESTR I
Tygodniowe ćwiczenie komputerowe: Computer Assisted Exercise - CAX  „Diplomacy”
Przedmioty: Global Political Communication, Great Power Politics, International Organisations, The European Union and its External Policies

SEMESTR II
Tygodniowe studia w Uniwersytecie Buckingham (w ramach opłaty za studia)
Przedmioty: Conflict Resolution, Contemporary Global Diplomacy, Contemporary Security Challenges, Diplomatic Protocol, Foreign Policy Analysis, Strategic Studies, Terrorism and Counter Terrorism,

opr.: ppłk Andrzej Soboń

Zobacz więcej:


wróć