MENU

Podróż badawcza przedstawicieli WBN w ramach Grantu Badawczego MON na Litwę, Łotwę i Estonię

W dniach 26 maja - 1 czerwca delegacja Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Dyplomacji Instytutu Studiów Strategicznych, w składzie dr Marta Gębska, dr Lech Drab, dr Klaudia Kwapisz, odbyła podróż badawczą w ramach Grantu Badawczego MON na Litwę, Łotwę i Estonię.

Tematyka badań dotyczyła bezpieczeństwa geopolitycznego, militarnego i ekonomicznego w regionie Trójmorza, w tym szczególnie w państwach bałtyckich. Delegacja przeprowadziła wywiady eksperckie m.in. w Litewskiej Akademii Militarnej w Wilnie (Litwa), Baltic Defence College w Tartu (Estonia), w Ministerstwie Obrony Narodowej w Rydze (Łotwa), spotkała się również z Panią Ambasador Polski w Rydze dr Moniką MICHALISZYN.

Ponadto delegacja złożyła znicz przy grobie Józefa Piłsudskiego i Matki na wileńskiej Rossie.

opr. i fot. dr Marta Gębska


wróć