MENU

Rozpoczęcie szkolenia w ramach WKO (3 czerwca 2019 r.)

W ramach Wyższych Kursów Obronnych, 3 czerwca 2019 roku, rozpoczęło się szkolenie obronne grupy kierowników oddziałów do spraw obronnych w urzędach wojewódzkich oraz komórek do spraw obronnych urzędów marszałkowskich.

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z systemem obronnym państwa, zadaniami obronnymi oraz procedurami kierowania wykonywaniem zadań obronnych podczas podwyższonych stanów gotowości obronnej państwa i w czasie wojny, systemem ochrony ludności, a także z problematyką współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa, w tym zagrożeń w cyberprzestrzeni i wojny informacyjnej.

Szkolenie otworzyli prorektor ds. dydaktycznych – płk dr hab. inż. Leszek Elak i prodziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego – płk dr hab. inż. Sylwester Kurek.


wróć