MENU

Żołnierze Wyklęci - Żołnierze Niezłomni: walka zbrojna i opór

13 maja 2019 r. odbyło się seminarium naukowe nt.: „Żołnierze Wyklęci – Żołnierze Niezłomni: walka zbrojna i opór”. Seminarium zostało zorganizowane przez Katedrę Zagrożeń Bezpieczeństwa i Terroryzmu Instytutu Podstaw Bezpieczeństwa, Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Narodowego, Samorząd Studentów WBN przy współpracy z Departamentem Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa Środowiska.

Celem seminarium było pogłębienie wiedzy o dramacie powstania antykomunistycznego i podjęcie dyskusji akademickiej na temat działalności Żołnierzy Wyklętych, prowadzonej przez nich walki zbrojnej i znaczenia stawianego przez nich oporu. Podjęcie dyskusji z kombatantami Armii Krajowej pozwoli na uzyskanie bezpośrednich przekazów o walce o niepodległość naszego kraju kontynuowanej po 1944 r.

Seminarium otworzył Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego, płk nawig. dr hab. inż. Bogdan Grenda, który odczytał list honorowy skierowany do zebranych przez prof. Mariusza Oriona Jędryska Sekretarza Stanu - Głównego Geologa Kraju, Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa.

W seminarium wzięli udział goście honorowi - kombatanci Armii Krajowej – Żołnierze Wyklęci oraz pracownicy naukowi i studenci ASzWoj. Opiekę naukową nad organizacją i przebiegiem seminarium sprawował dr hab. Jarosław Solarz, Przewodniczący Komitetu Naukowego. Moderowały seminarium dr Ilona Urych i dr Marzena Żakowska przy współpracy dr Witoldem Ostantem oraz studentami panem Maciejem Gruszczyńskim i  Nikodem Wołoszyn.

Prelegent Dr Marek P. Deszczyński opowiedział  zebranym o epopeji Żołnierzy Niezłomnych na tle polskiej tradycji powstańczej i ewolucji sytuacji międzynarodowej. Z kolei dr Franciszek Dąbrowskiego przybliżył problem form zwalczania zbrojnego oporu przeciw dyktaturze komunistycznej 1944-1956. Następnie swoimi doświadczeniami walki zbrojnej z niemieckim okupantem oraz komunistycznym reżimem podzielili się zaproszeni goście – kombatanci: ppłk. Mieczysław Orzełek ps. „Orzełek”, płk Zbigniew Zieliński ps. „Sęk”, Zygmunt Szost ps. „Żubr” oraz ppłk. Eugeniusz Tyrajski ps. „Genek”, „Sęk”. Seminarium podsumował Dyrektor Instytutu Podstaw Bezpieczeństwa ppłk. dr Jacek Stempień, podkreślając znaczenie walki o wolność Ojczyzny i poświęcenie biorących w niej udział kombatantów, którzy są żywym świadectwem patriotyzmu. Słowa uznania dla kombatantów wyraził również pan Tomasz Kończyło Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych, Ministerstwa Środowiska.

Pamięć o ich walce za wolność Polski powinna być zawsze obecna w świadomości młodych pokoleń Polaków, w myśl przesłania zapisanego w słowach wiersza Józefa Mączki, wypowiedzianego podczas seminarium do zebranych przez ppłk Eugeniusz Tyrajskiego ps. „Genek”:

,,Kiedyś… po latach – gdy ścichną te fale,
które nas w wirów porwały odmęty,
kiedy  opadnie huragan krwi wzdęty
i łzy obeschną i zmilkną już żale –
 
ze czcią ujmiecie pogięte pałasze
i zawiesicie na ścianach wysoko,
i łzą serdeczną zabłyśnie wam oko,
gdy wam powiadać będą dzieje nasze…
 
i będzie pełen znów każdy zakątek
polskich relikwii i polskich pamiątek.
I znowu ogniem zapłoną wam lice
w te narodowe, żałosne rocznice –
 
i w niebo pieśni popłynie orędzie –
kiedyś – po latach – gdy nas tu nie będzie…”

opr. dr Marzena Żakowska


wróć