MENU

Rozpoczęcie szkolenia w ramach WKO (13 maja 2019 r.)

13 maja 2019 r. w ramach Wyższych Kursów Obronnych rozpoczęło się szkolenie obronne dla grupy „dyrektorzy generalni: ministerstw, urzędów centralnych organów administracji rządowej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i urzędów wojewódzkich”.

Uczestnicy kursu usystematyzują wiedzę i umiejętności osób, na które nałożono zadania obronne, w zakresie zapoznania ich z procedurami systemu kierowania i realizacji zadań we wszystkich stanach gotowości obronnej, w tym w obszarach związanych z gotowością obronną państwa, przygotowaniami gospodarczo-obronnymi, wsparciem potrzeb Sił Zbrojnych RP i sojuszniczych sił wzmocnienia, a także elementami praktycznego działania kierowniczej kadry organów administracji publicznej związanych z wykonywaniem zadań w czasie podwyższonej gotowości obronnej państwa i w czasie wojny.

Szkolenie otworzył dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego, płk nawig. dr hab. inż. Bogdan Grenda.


wróć