MENU

Młodzi dla bezpieczeństwa - 15 lat członkostwa w UE

8 maja 2019 roku przedstawiciele Klubu Debat Oksfordzkich Akademii Sztuki Wojennej wzięli udział w konferencji naukowej organizowanej przez Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim pod tytułem Młodzi dla bezpieczeństwa – 15 lat członkostwa w UE.

Konferencja dotyczyła zagadnień związanych z szeroko pojmowanym bezpieczeństwem obszaru europejskiego. Ważnym punktem wydarzenia była debata oksfordzka. Debata taka przypomina formą obrady w brytyjskim parlamencie, gdzie obowiązują sztywne reguły przemówień oraz rygor czasowy. W Polsce jest to popularna forma dyskusji, szczególnie akademickiej. Jest to znakomity trening budowania uporządkowanej argumentacji oraz umiejętności retorycznych. Po jednej stronie byli reprezentanci Akademii Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim i Wojskowej Akademii Technicznej (jako strona propozycji), po drugiej stronie byli reprezentanci Akademii Sztuki Wojennej ze wsparciem WAT (jako strona opozycji). Studenci i doktoranci debatowali nad tezą: Unia Europejska potrzebuje europejskiej armii, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo.

Grupy reprezentowały odmienne stanowiska w sprawie powołania Europejskiej Armii. Jedna ze stron broniła tezy, zgodnie z którą UE mimo licznych niedoskonałości powinna zaangażować się w projekt budowy wspólnej armii. Oponenci przyjęli odmienny punkt widzenia, ich zdaniem UE jest przestarzałą organizacją, nieprzystosowaną do zmieniającej się rzeczywistości międzynarodowej, tym samym budowa europejskiej armii nie jest wskazana.

W debatę zaangażowała się publiczność a po debacie odbyło się wiele wartościowych rozmów w kuluarach. Po zakończeniu pytań odbyło się głosowanie publiczności: zwyciężyła strona opozycji – reprezentanci Akademii Sztuki Wojennej i Wojskowej Akademii Technicznej.

Reprezentację Akademii Sztuki Wojennej stanowili: mgr Wiktoria Trybuł, Marta Adamczewska, Stanisław Deska, Jan Krzyżewski, Patrycja Ziętala. Reprezentacja Wojskowej Akademii Technicznej  mgr Edyta Pankowska, mgr Zuzanna Szpakowska.

Reprezentacja Akademii Jakuba z Paradyża: dr Grzegorz Klein, Katarzyna Florczak Ewa Alicja Wiśniewska, Iga Sempowicz, Julia Bożko (Sekretarz), Wojciech Staniak (Marszałek).


wróć