MENU

I Polonijny Turniej Flagi

Rangę turnieju podniosły udzielone patronaty udzielone przez Marszałka Senatu Rzeczpospolitej, Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Obrony Narodowej, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Polski Związek Piłki Nożnej oraz Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej. Otwierając turniej Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Stanisław Karczewski powiedział do uczestników: „... że choć pochodzą z różnych miejsc, grają w innych drużynach, to wszyscy noszą tę samą biało-czerwoną nie tylko na piersi, ale przede wszystkim w sercu!”

Opracował: ppłk Andrzej Soboń


wróć