MENU

Wizyta studentów WBN w Areszcie Śledczym w Warszawa - Grochowie

16 kwietnia 2019 roku grupa studentów kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, realizując program nauczania z przedmiotu Zwalczanie przestępczości, odwiedziła Areszt Śledczy w Warszawie – Grochowie.

Wizyta była możliwa dzięki przychylności kierownictwa Aresztu a jej celem było poznanie specyfiki prowadzenia procesu resocjalizacyjnego wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności i uwarunkowania izolacji osób tymczasowo aresztowanych.

Studentów po obiekcie osobiście oprowadzał Zastępca Dyrektora Aresztu
kpt. Łukasz Pieńkos, który zaprezentował warunki pobytu więźniów, salę widzeń oraz możliwości wykonywania pracy przez osoby skazane. Dodatkowo pracownicy Aresztu przekazali interesujące informacje na temat charakterystyki swojej służby, stosowanych zabezpieczeń oraz wykorzystywanych środków przymusu bezpośredniego. Należy nadmienić, że Areszt Śledczy na Grochowie jest jedyną w Warszawie tego typu placówką dla tymczasowo aresztowanych kobiet.

Opr. Piotr Hac
Zdjęcia – Areszt Śledczy w Warszawie – Grochowie – kpt. Renata Izdebska


wróć