MENU

Rozpoczęcie szkolenia w ramach WKO

W ramach Wyższych Kursów Obronnych, 15 kwietnia 2019 r., w Akademii Sztuki Wojennej rozpoczęło się szkolenie obronne dla grupy dyrektorów departamentów i kierowników komórek organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych obsługujących Prezesa Rady Ministrów oraz prokuratury i sądy powszechne.

W trakcie szkolenia obronnego uczestnicy kursu uzyskają i usystematyzują niezbędną wiedzę o systemie obronnym państwa, zadaniach obronnych, a także poznają zasady i procedury kierowania wykonywaniem zadań obronnych podczas podwyższonych stanów gotowości obronnej państwa oraz w czasie wojny.

Kurs otworzyli prorektor ds. dydaktycznych – płk dr hab. inż. Leszek Elak, dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego – płk nawig. dr hab. inż. Bogdan Grenda i dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa – prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler.


wróć