MENU

Rozpoczęcie szkolenia w ramach WKO (8 kwietnia 2019 r.)

8 kwietnia 2019 roku, w ramach Wyższych Kursów Obronnych, w Akademii Sztuki Wojennej rozpoczęło się szkolenie obronne grupy komendantów komend głównych i wojewódzkich policji, państwowej straży pożarnej, służby ochrony państwa, oddziałów straży granicznej oraz dyrektorów i komendantów służby więziennej.

W trakcie szkolenia obronnego uczestnicy zapoznawani będą z systemem obronnym państwa, zadaniami obronnymi, zasadami oraz procedurami kierowania wykonywaniem zadań obronnych podczas podwyższonych stanów gotowości obronnej państwa i w czasie wojny, a także z problematyką współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa, w tym zagrożeń w cyberprzestrzeni i wojny informacyjnej.

Szkolenie otworzyli: prodziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego, ppłk dr inż. Andrzej Soboń i dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa, prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler.


wróć