MENU

Spotkanie Redakcji czasopism naukowych: Security and Defence Quarterly oraz Przeglądu Nauk o Obronności

W dniu 05.04.2019 r. w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się spotkanie Redakcji czasopism naukowych: Security and Defence Quarterly oraz Przeglądu Nauk o Obronności, afiliowanego przez Wojskową Akademię Techniczną.

Uczestników powitał Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego płk nawig. dr hab. Bogdan Grenda. W dalszej części spotkania Redaktor naczelny czasopisma naukowego Security and Defence Quarterly ppłk dr inż. Radosław Bielawski przedstawił sposób funkcjonowania czasopisma oraz proces ewaluacji periodyków naukowych. Wypowiedź uzupełnił redaktor serwisu internetowego SDQ Pan Tadeusz Brzozowski. Przedstawił on sposoby umieszczania manuskryptów w bazach danych czasopism oraz przybliżył funkcjonowanie cyfrowego systemu zarządzania pracami naukowymi.

Po wystąpieniach nastąpiła dyskusja, której celem była wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania czasopismem naukowym. Podczas jej trwania określono i zadeklarowano także obszary współpracy pomiędzy tymi ośrodkami naukowymi.

Stronę gości – Wojskową Akademię Techniczną – reprezentowali: Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Systemów Bezpieczeństwa i Obronności por. dr hab. Marcin Górnikiewicz, Kierownik Zakładu Badań nad Sektorem Pozamilitarnym dr Mirosław Marciniak, opiekun Koła Naukowego Securitas et Defensio dr Jakub Adamkiewicz oraz przedstawicielki Instytutu Logistyki Wydziału Logistyki Panie mgr Małgorzata Adamkiewicz i mgr Patrycja Szerszeń.

opr. ppłk dr inż. Radosław Bielawski


wróć