MENU

Zakończenie kursu obronnego - 22 marca 2019 r.

W dniu 22 marca 2019 roku zakończył się kurs obronny dla 25 pracowników administracji publicznej oraz przedsiębiorstw, w tym 10 pracowników z województwa opolskiego. Za organizację kursu oraz jego realizację odpowiedzialny był Instytut Bezpieczeństwa Państwa WBN ASzWoj.

Inauguracji szkolenia dokonał prodziekan WBN ppłk dr hab. Sylwester Kurek w towarzystwie z-cy dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN ppłk dr Wojciecha Sójki.

W trakcie szkolenia jego uczestnicy uzupełniali i poszerzali swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu przygotowań obronnych realizowanych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach. Program kursu został wzbogacony o warsztaty problemowe z tematyki planowania operacyjnego oraz zajęcia w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych ASzWoj, obejmujące pokaz możliwości wykorzystania techniki komputerowej w procesie reagowania obronnego.

Zaplanowane w Planie kursu zajęcia zostały zrealizowane przez doświadczonych nauczycieli akademickich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj, przy wsparciu ekspertów z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON oraz administracji publicznej. Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili zarówno organizację kursu, jak i wiedzę teoretyczną oraz duże zaangażowanie wykładowców w realizacji części teoretycznej i praktycznej przedsięwzięcia.

Uroczystego zakończenia kursu dokonał prodziekan WBN ppłk dr hab. Sylwester Kurek, który w towarzystwie z-cy dyrektora IBP WBN ppłk dr Wojciecha Sójki oraz kierownika kursu wręczył wszystkim jego uczestnikom świadectwa ukończenia kursu.

Kurs ten wpisuje się w ofertę Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj obejmującą szkolenie pracowników komórek obronnych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach, w formie krótkoterminowych kursów obronnych, opłacanych przez jego uczestników. Zakres programowy kursu obronnego oraz zasady i tryb kwalifikowania na kurs znajdują się na stronie internetowej ASzWoj.

opr. dr hab. inż. Marian Kuliczkowski


wróć