MENU

Seminarium naukowe nt.: "Gaz skroplony (LNG) w gminach - strategiczny surowiec w walce ze smogiem"

W dniu 21 lutego 2019 r. w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się seminarium naukowe nt.: „Gaz skroplony (LNG) w gminach – strategiczny surowiec w walce ze smogiem”, zorganizowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej.

Celem seminarium było dokonanie przeglądu istniejących i potencjalnych rozwiązań, które mogą być zastosowane na rynku energii w Polsce w stosunku do pojedynczych i grupowych jej odbiorców. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość pozyskiwania i przetwarzania energii z LNG, a także dystrybucji tego rodzaju paliwa do lokalnych odbiorców.

Seminarium otworzył Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii, oraz Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Pierwsza sesja plenarna poświęcona była problemowi zanieczyszczonego powietrza. Rolę moderatora objął prof. dr hab. Jarosław Gryz z Akademii Sztuki Wojennej, a wystąpienia wygłosili prof. dr hab. Piotr Mickiewicz z Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. inż. Adam Szurlej i dr inż. Janusz Zyśk z Akademii Górniczo-Hutniczej, dr inż. Tomasz Mirowski z Polskiej Akademii Nauk, dr Mariusz Ruszel z Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza oraz Bartłomiej Derski z WysokieNapięcie.pl.

W Panelu II, moderowanym przez dr Mariusza Ruszela, dyskusja dotyczyła wyzwań oraz szans wykorzystania LNG, a prelegentami byli Tomasz Matan, Dyrektor Departamentu CNG i LNG PGNiG Obrót Detaliczny, Łukasz Trzeszczkowski, Kierownik Działu Rozwoju LNG, Polskie LNG oraz Olgierd Hurka, Dyrektor Departamentu LNG PGNiG S.A.

Uczestnikami seminarium byli przedstawiciele administracji publicznej, przedsiębiorcy, naukowcy. Wydział Bezpieczeństwa Narodowego reprezentowali prof. dr hab. Jarosław Gryz, dr Marzena Żakowska, dr Dorota Domalewska, ppłk dr inż. Wojciech Sójka, dr Klaudia Stachowiak, ppłk dr inż. Paweł Maciejewski oraz studenci Akademii Sztuki Wojennej, którzy pomagali także przy organizacji przedsięwzięcia: Kacper Gembicki, Tomasz Nowak, Marta Reluga oraz Mateusz Wereszczak.

opr. dr Dorota Domalewska, dr Marzena Żakowska


wróć