MENU

Rozpoczęcie szkolenia w ramach WKO (10 grudnia 2018 r.)

10  grudnia 2018 roku, w ramach Wyższych Kursów Obronnych, na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej rozpoczęło się szkolenie obronne grupy komendanci komend głównych i wojewódzkich: policji, państwowej straży pożarnej,  komendanci oddziałów straży granicznej, dyrektorzy i komendanci służby więziennej.

W trakcie szkolenia obronnego uczestnicy zapoznawani będą w szczególności z uwarunkowaniami bezpieczeństwa narodowego, w tym wynikającymi z członkostwa w międzynarodowych strukturach bezpieczeństwa, organizacją i funkcjonowaniem systemu obronnego państwa w czasie pokoju, kryzysu i wojny, z uwzględnieniem zmian zachodzących w podsystemie kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi oraz relacji i sposobu współdziałania między poszczególnymi częściami systemu.

Szkolenie otworzyli: prorektor ds. dydaktycznych Akademii Sztuki Wojennej, płk dr hab. inż. Leszek Elak, dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego, płk nawig. dr hab. inż. Bogdan Grenda oraz przedstawiciel Departamentu Strategii i Planowania Obronnego Ministerstwa Obrony Narodowej, płk dr inż. Mariusz Wojciszko.


wróć