MENU

Zakończenie szkolenia obronnego funkcjonariuszy Służby Więziennej

W dniu 7 grudnia br. zakończył się trwający 5 dni kurs obronny dla 37 funkcjonariuszy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej. Program kursu obejmował problematykę bezpieczeństwa narodowego RP oraz wybrane problemy przygotowań obronnych państwa, z podkreśleniem miejsca i roli Służby Więziennej w systemie tych przygotowań.

Inauguracji szkolenia dokonał  dyrektor  Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN ASzWoj ppłk dr Wojciech Sójka  w towarzystwie kierownika kursu dr. hab. inż. Mariana Kuliczkowskiego.

W trakcie szkolenia jego uczestnicy uzupełniali i poszerzali swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie realizacji zadań obronnych przez Służbę Więzienną. Program kursu został wzbogacony o warsztaty problemowe poświęcone problematyce planowania obronnego z praktycznym opracowywaniem wybranych dokumentów planowania operacyjnego. Zajęcia prowadzone były przez doświadczonych nauczycieli akademickich z WBN oraz zaproszonych ekspertów z administracji publicznej. Przeprowadzone w Centrum Symulacji Komputerowej i Gier Wojennych ASzWoj zajęcia uatrakcyjniły program kursu, wskazując jednocześnie na ogromne korzyści wynikające ze wspomagania komputerowego w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili zarówno organizację kursu, jak i wiedzę teoretyczną oraz duże zaangażowanie wykładowców w realizacji części teoretycznej i praktycznej przedsięwzięcia.

Na zakończenie kursu przedstawiciel dziekana WBN dr Zbigniew Skwarek w towarzystwie Dyrektora Biura Ochrony i Spraw Obronnych SW ppłk. Zbigniewa Gospodarowicza wręczyli wszystkim uczestnikom świadectwa ukończenia kursu.

Zakończony Kurs Obronny wpisuje się w ofertę Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj obejmującą kształcenie pracowników komórek obronnych w administracji publicznej, w formie krótkoterminowych (5-cio dniowych) kursów obronnych, opłacanych przez jego uczestników. Zakres programowy kursu obronnego oraz zasady i tryb kwalifikowania na kurs znajdują się na stronie internetowej ASzWoj.

opr. dr hab. inż. Marian Kuliczkowski


wróć