MENU
25kwi

Konkurs o nagrodę Szefa SKW za najlepszą pracę magisterską

Studenci studiów II stopnia Akademii Sztuki Wojennej mogą wziąć udział w konkursie o nagrodę Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego za najlepszą pracę magisterską dotyczącą bezpieczeństwa państwa. Organizatorem konkursu jest Szef SKW oraz Rektor-Komendant ASzWoj.

24maj

Studenci z Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego z wizytą w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów PRL

Dnia 22 maja 2019 r. studenci z kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne odbyli wizytę w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów PRL w Warszawie.

23maj

Żołnierze Wyklęci - Żołnierze Niezłomni: walka zbrojna i opór

13 maja 2019 r. odbyło się seminarium naukowe nt.: „Żołnierze Wyklęci – Żołnierze Niezłomni: walka zbrojna i opór”. Seminarium zostało zorganizowane przez Katedrę Zagrożeń Bezpieczeństwa i Terroryzmu Instytutu Podstaw Bezpieczeństwa, Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa...

20maj

Zajęcia studyjne i pokazy dla studentów WBN na Lotnisku Warszawa Okęcie

16 maja 2019 roku grupa studentów III roku kierunku Bezpieczeństwo Międzynarodowe, realizując program nauczania z przedmiotu Epidemiologiczne Zagrożenia Bezpieczeństwa Międzynarodowego, odbyła ćwiczenia na Lotnisku Warszawa Okęcie.

13maj

Rozpoczęcie szkolenia w ramach WKO (13 maja 2019 r.)

13 maja 2019 r. w ramach Wyższych Kursów Obronnych rozpoczęło się szkolenie obronne dla grupy „dyrektorzy generalni: ministerstw, urzędów centralnych organów administracji rządowej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i urzędów...

09maj

Młodzi dla bezpieczeństwa - 15 lat członkostwa w UE

8 maja 2019 roku przedstawiciele Klubu Debat Oksfordzkich Akademii Sztuki Wojennej wzięli udział w konferencji naukowej organizowanej przez Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim pod tytułem Młodzi dla bezpieczeństwa – 15...

08maj

Zajęcia z udziałem funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

7 maja 2019 roku na zaproszenie prof. dr. hab. inż. Waldemara Kitlera - Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Państwa Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej, w zajęciach z przedmiotu Podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego uczestniczyli funkcjonariusze Służby Ochrony...

08maj

Wizyta przedstawicieli WBN w General Jonas Žemaitis Military Academy w Wilnie

W dniach 6-8 maja 2019 roku redakcja czasopisma Security and Defence Quarterly z Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego w składzie ppłk dr inż. Radosław Bielawski, dr Dorota Domalewska oraz Tadeusz Brzozowski przebywała w General Jonas Žemaitis Military Academy w Wilnie.

06maj

Rozpoczęcie szkolenia w ramach WKO (6 maja 2019 r.)

6 maja 2019 roku w ramach Wyższych Kursów Obronnych rozpoczęło się szkolenie obronne grupy: „dyrektorzy i kierownicy komórek organizacyjnych oraz ich zastępcy w urzędach obsługujących ministrów, centralne organy administracji rządowej, jednostki organizacyjne podległe Prezesowi Rady...

06maj

I Polonijny Turniej Flagi

4 maja 2019 roku na obiektach sportowych Akademii Sztuki Wojennej przeprowadzono I Polonijny Turniej Flagi. Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Brzask, któremu wsparcia udzielił Wydział Bezpieczeństwa Narodowego.

18kwi

Wizyta studentów WBN w Areszcie Śledczym w Warszawa - Grochowie

16 kwietnia 2019 roku grupa studentów kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, realizując program nauczania z przedmiotu Zwalczanie przestępczości, odwiedziła Areszt Śledczy w Warszawie - Grochowie.

17kwi

Spotkanie wielkanocne Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego

16 kwietnia 2019 r. w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się spotkanie wielkanocne z udziałem kierownictwa Wydziału, zaproszonych gości, kadry naukowo-dydaktycznej, pracowników oraz przedstawicieli Samorządu Studenckiego.

16kwi

Nasi studenci w Parlamencie Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Z dumą pragniemy ogłosić, że studenci Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj weszli w tegoroczny skład zespołów zadaniowych Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej.

16kwi

Sukces naszych studentów w Rumunii

Pięcioro studentów Akademii Sztuki Wojennej wzięło udział w międzynarodowej konferencji naukowej Secosaft 2019 poświęconej naukom o bezpieczeństwie i obronności. Konferencja zorganizowana w dniach 11-13 kwietnia przez Nicolae Balcescu Land Forces Academy w Sibiu okazała się sukcesem...

15kwi

Zajęcia w Rosomak S.A.

11 kwietnia Organizacja Studencka Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego odbyła podróż studyjną do siedziby przedsiębiorstwa zbrojeniowego Rosomak S.A. wchodzącego w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

15kwi

Rozpoczęcie szkolenia w ramach WKO

W ramach Wyższych Kursów Obronnych, 15 kwietnia 2019 r., w Akademii Sztuki Wojennej rozpoczęło się szkolenie  kolejnej grupy słuchaczy.

12kwi

Zakończenie kwietniowej edycji kursu zarządzania kryzysowego

12 kwietnia zakończyła się kolejna edycja Kursu Zarządzania Kryzysowego. W 5-dniowym (08.-12.04.) szkoleniu wzięły udział osoby, które na co dzień zajmują się zarządzaniem kryzysowym w administracji publicznej bądź też w sektorze niepublicznym.

09kwi

Rozpoczęcie szkolenia w ramach WKO (8 kwietnia 2019 r.)

8 kwietnia 2019 roku, w ramach Wyższych Kursów Obronnych, w Akademii Sztuki Wojennej rozpoczęło się szkolenie obronne grupy komendantów komend głównych i wojewódzkich policji, państwowej straży pożarnej, służby ochrony państwa, oddziałów straży granicznej oraz dyrektorów i...

08kwi

Zakończenie kursu obronnego - 5 kwietnia 2019 r.

W dniu 5 kwietnia 2019 roku zakończył się kurs obronny dla 21 pracowników administracji publicznej oraz przedsiębiorstw, w tym 10 pracowników z województwa podkarpackiego. Za organizację kursu oraz jego realizację odpowiedzialny był Instytut Bezpieczeństwa Państwa WBN...

05kwi

Spotkanie Redakcji czasopism naukowych: Security and Defence Quarterly oraz Przeglądu Nauk o Obronności

W dniu 05.04.2019 r. w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się spotkanie Redakcji czasopism naukowych: Security and Defence Quarterly oraz Przeglądu Nauk o Obronności, afiliowanego przez Wojskową Akademię Techniczną.

29mar

Udział przedstawiciela ASzWoj w seminarium zorganizowanym przez RCB

W dniu 26 marca 2019 r. w siedzibie RCB, w gmachu MSWiA odbyło się seminarium nt. „Gotowość cywilna a wsparcie operacji wojskowej. Rola przedsiębiorstw w przygotowaniach obronnych”. Organizatorem przedsięwzięcia było Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

25mar

Zakończenie kursu obronnego - 22 marca 2019 r.

W dniu 22 marca 2019 roku zakończył się kurs obronny dla 25 pracowników administracji publicznej oraz przedsiębiorstw, w tym 10 pracowników z województwa opolskiego. Za organizację kursu oraz jego realizację odpowiedzialny był Instytut Bezpieczeństwa Państwa WBN ASzWoj.

25lut

Seminarium naukowe nt.: "Gaz skroplony (LNG) w gminach - strategiczny surowiec w walce ze smogiem"

W dniu 21 lutego 2019 r. w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się seminarium naukowe nt.: „Gaz skroplony (LNG) w gminach – strategiczny surowiec w walce ze smogiem”, zorganizowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki...

21lut

Z żalem zawiadamiamy o śmierci doktorantki WBN śp. Marzeny Araźnej

18sty

Polski przemysł kosmiczny a cyberbezpieczeństwo

W dniu 17 stycznia 2019 r. w Warszawie w siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego odbyło się otwarte seminarium naukowe nt. „Polski przemysł kosmiczny a cyberbezpieczeństwo”. Przedsięwzięcie stanowiło efekt współpracy Akademii Leona Koźmińskiego oraz Akademii Sztuki...

14sty

Legia Akademicka 2019 - AKTUALIZACJA (4.02.2019 r.)

Zgłoś się do programu LEGIA AKADEMICKA w Akademii Sztuki Wojennej.

20gru

SEMINARIUM NAUKOWE NT.: SIŁY ZBROJNE RP W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM

W dniu 19 grudnia 2018 roku odbyło się seminarium naukowe pt.: Siły Zbrojne RP w zarządzaniu kryzysowym. Przedsięwzięcie stanowiło efekt współpracy Katedr Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Nauk o Bezpieczeństwie oraz Powszechnej Obrony Narodowej Wydziału Bezpieczeństwa...

19gru

Spotkanie wigilijne Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego

18 grudnia 2018 r. w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się spotkanie wigilijne z udziałem kierownictwa Wydziału, zaproszonych gości, kadry naukowo-dydaktycznej, pracowników, doktorantów oraz członków samorządu studenckiego.

11gru

Rozpoczęcie szkolenia w ramach WKO (10 grudnia 2018 r.)

Kolejne szkolenie obronne grupy komendanci komend głównych i wojewódzkich: policji, państwowej straży pożarnej,  komendanci oddziałów straży granicznej, dyrektorzy i komendanci służby więziennej.

10gru

Zakończenie szkolenia obronnego funkcjonariuszy Służby Więziennej

W dniu 7 grudnia br. zakończył się trwający 5 dni kurs obronny dla 37 funkcjonariuszy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej. Program kursu obejmował problematykę bezpieczeństwa narodowego RP oraz wybrane problemy przygotowań obronnych państwa, z podkreśleniem miejsca i roli...