MENU
Aktualności

Jubileuszowa konferencja w Akademii Sztuki Wojennej

W ramach obchodów 100-lecia utworzenia Wyższej Szkoły Wojennej (WSWoj) w Warszawie, 13 czerwca 2019 r., w Akademii Sztuki Wojennej, odbyła się II ogólnokrajowa konferencja naukowa „... oddanie SŁUŻBIE bez reszty”.

– Kilka minut temu odbyło się złożenie wieńca i zapalenie znicza przed obeliskiem, znajdującym się na terenie Akademii, który upamiętnia oficerów – absolwentów i wykładowców Wyższej Szkoły Wojennej. Swoje życie poświęcili oni w walce o wolną Polskę – tymi słowami, nawiązując do tytułu konferencji, rektor-komendant ASzWoj gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz otworzył uroczystość.

Rektor-komendant podkreślił, że powołana do życia w 2016 r. Akademia Sztuki Wojennej, zachowując dziedzictwo pokoleń, kontynuuje tradycje swojej zacnej poprzedniczki. – Mam nadzieję, że nasza Akademia będzie funkcjonować przynajmniej kolejne 100 lat (…). Wówczas inni ocenią nasz dorobek, tak jak my dziś oceniamy dokonania Wyższej Szkoły Wojennej – powiedział generał Parafianowicz.

Następnie płk dr inż. Wojciech Więcek – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Obchodów 100-lecia utworzenia Wyższej Szkoły Wojennej odczytał list Jana Józefa Kasprzyka – szefa Urzędu do Spraw Kombatantów skierowany do uczestników konferencji.

Głos zabrał również płk dr hab. Juliusz Tym – dyrektor Instytutu Historii Wojskowości i Służb Specjalnych w ASzWoj. – Dzisiejsza konferencja to przede wszystkim konferencja o ludziach. Kiedy w ubiegłym roku rozpoczynaliśmy cykl konferencji poświęconych stuleciu Wyższej Szkoły Wojennej, naszą ideą było, aby w wystąpieniach prelegentów, w samym centrum, byli ludzie, bo to oni tworzyli historię tej szkoły – podkreślił pułkownik.

Zaproszeni prelegenci – badacze historii wojskowej, podczas dwóch sesji, zapoznali uczestników konferencji z dziejami Wyższej Szkoły Wojennej. Przybliżyli zgromadzonym gościom zagadnienia związane z kształceniem oficerów w WSWoj oraz innych ośrodkach szkolnictwa wojskowego Sił Zbrojnych II Rzeczypospolitej. Zaprezentowali także wybrane biografie absolwentów i wykładowców – wybitnych osobowości, których losy splotły się z Wyższą Szkołą Wojenną. Zarówno po pierwszej, jak i drugiej części obrad był czas na pytania i dyskusję.

Konferencji towarzyszyła wystawa pt. „Wyższa Szkoła Wojenna w kolorowej fotografii 1919-1939". Kilkanaście czarno-białych zdjęć z okresu międzywojnia zostało zdygitalizowanych i poddanych koloryzacji. Zbiór barwnych historycznych fotografii przedstawia postaci związane z WSWoj oraz utrwalone w kadrze wydarzenia i sceny z życia Szkoły.

W ramach obchodów jubileuszowych, o godz. 18.00, w sali widowiskowej Klubu Akademii Sztuki Wojennej odbył się koncert okolicznościowy w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego im. gen. Józefa Wybickiego.

****

15 czerwca 2019 r. minie 100 lat od powołania Wojennej Szkoły Sztabu Generalnego, przemianowanej później na Wyższą Szkołę Wojenną, której tradycję kontynuuje rembertowska Uczelnia.

W początkowym okresie działalności szkoły zajęcia ze studentami prowadzili z reguły oficerowie francuscy, którzy odegrali istotną rolę w jej tworzeniu i rozwoju. Długoletnim dyrektorem nauk i wykładowcą taktyki ogólnej był płk Louis Faury – oficer z dużym doświadczeniem i ogromną wiedzą wojskową, który ukształtował podwaliny dydaktyczne szkoły.

Ważną postacią w dziejach akademii był generał Tadeusz Kutrzeba – jeden z najbardziej wykształconych wojskowo oficerów, posiadający dużą praktykę sztabową. Był komendantem Wyższej Szkoły Wojennej w latach 1928–1939. Do roku 1939 uczelnia wypromowała ponad 1300 oficerów dyplomowanych.

Po wybuchu II wojny światowej szkołę odtworzono na terenie Szkocji, najpierw jako Kurs Wyższej Szkoły Wojennej, przemianowany później na Wyższą Szkołę Wojenną. Do 1946 r. uczelnia ta wykształciła 296 absolwentów, z których większość pełniła służbę w sztabach polskich oddziałów walczących we Włoszech, Francji i w Niemczech.

Zobacz więcej:


wróć