MENU
plakat 1

plakat 2

"Historia Służb Specjalnych" - II edycja studiów podyplomowych w ASzWoj

Instytut Historii Wojskowej Akademii Sztuki Wojennej, w październiku 2019 r., po raz kolejny uruchomi studia podyplomowe „Historia Służb Specjalnych”. Kierunek ten skierowany jest do absolwentów studiów wyższych II stopnia, zainteresowanych zdobyciem wiedzy o historii polskich i zagranicznych służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych.

Tematyka związana z funkcjonowaniem służb specjalnych cieszy się niesłabnącą popularnością w debacie publicznej. Równocześnie brakuje rzetelnych źródeł informacji, a prezentowane opinie często nie są oparte na dostatecznie silnych podstawach faktograficznych. Prowadzi to do sytuacji, w której społeczną percepcję służb specjalnych kształtują media oraz kultura masowa, jak na przykład seria filmów z Jamesem Bondem lub serial „Stawka większa niż życie” – mówi dr hab. Sławomir Cenckiewicz, jeden z wykładowców specjalizacji.

Program studiów „Historia Służb Specjalnych” ma uzupełnić istotną lukę w obszarze kształcenia z zakresu nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności, umożliwić zrozumienie chronologii formowania się służb specjalnych oraz poznanie ich specyfiki wynikającej z kontekstu historycznego i kulturowego poszczególnych państw. Program w sposób szczególny koncentruje się na historii polskich służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych, ale uwzględnia również aspekty globalne i geopolityczne pozwalające lepiej zrozumieć kontekst ich funkcjonowania.

Proces dydaktyczny realizowany jest przez kadrę naukowo-dydaktyczną Akademii Sztuki Wojennej, przede wszystkim przez pracowników Instytutu Historii Wojskowej oraz Katedry Służb Specjalnych Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj.

Grono wykładowców tworzą, m.in.:

 • dr hab. Sławomir Cenckiewicz,
 • dr Konrad Paduszek,
 • dr Bolesław Piasecki,
 • dr Paweł Piotrowski,
 • dr Dariusz Rogut,
 • dr Dominik Smyrgała.

Wśród przedmiotów realizowanych podczas studiów znajdą się, m.in.:

 • historia służb wywiadowczych II RP i podziemia niepodległościowego;
 • aparat represji III Rzeszy i ZSRR;
 • historia sowieckich i rosyjskich służb specjalnych;
 • służby specjalne i aparat represji PRL;
 • historia służb specjalnych Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii;
 • globalna rywalizacja służb specjalnych w okresie Zimnej Wojny;
 • służby specjalne III RP;
 • służby specjalne po zakończeniu zimnej wojny.

Proces kształcenia zakończy się uzyskaniem ocen z przedmiotów ujętych w programie studiów, napisaniem pracy końcowej oraz jej obroną. Po wypełnieniu określonych wymogów dydaktycznych absolwent otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Historia Służb Specjalnych”.

Kontakt:
Sekretariat Dyrektora IHW
bud. 101, pok. 133

tel. 261 814 754
k.sabon@akademia.mil.pl

Zobacz więcej:


wróć