MENU

Konferencja naukowa "Wrzesień 1939 - nowe ustalenia"

Instytut Historii Wojskowości i Służb Specjalnych Akademii Sztuki Wojennej oraz Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego, we współpracy z innymi wojskowymi i cywilnymi placówkami naukowymi, organizują w dniach 10–11 października 2019 r., konferencję naukową Wrzesień 1939 – nowe ustalenia. Spotkanie poświęcone będzie problematyce nowych ustaleń i faktów wokół kampanii polskiej 1939 roku oraz jej odbiorowi w historiografii i kulturze.

Przedłużona rekrutacja na studia podyplomowe w Instytucie Historii Wojskowości i Służb Specjalnych

Rekrutacja na studia podyplomowe Historia Służb Specjalnych została przedłużona do 15 listopada.

Studia historyczne wracają do Akademii

W Akademii Sztuki Wojennej zainaugurowano działalność Instytutu Historii Wojskowości i Służb Specjalnych (IHWiSS).

Plan zajęć dla osób przyjętych na studia podyplomowe Historia Służb Specjalnych w roku akademickim 2018/2019

Listy osób przyjętych na studia podyplomowe w roku akademickim 2018/2019

Wykład inauguracyjny Instytutu Historii Wojskowości i Służb Specjalnych

18 października 2018 r. dr Konrad Paduszek wygłosi wykład zatytułowany Wywiad i kontrwywiad w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r.