MENU

Legia Akademicka - wręczenie kart powołania

W Akademii Sztuki Wojennej, 11 czerwca 2019 r., odbyła się uroczystość wręczenia kart powołania studentom Akademii Sztuki Wojennej – uczestnikom szkolenia w ramach programu Legii Akademickiej.

Studenci, którzy odbyli część teoretyczną ochotniczego przeszkolenia wojskowego w Akademii Sztuki Wojennej, otrzymali karty powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu, która będzie realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych lub ośrodkach szkoleniowych Sił Zbrojnych RP podczas przerwy wakacyjnej.

– Podczas służby poznacie formy i metody szkolenia, zdobędziecie doświadczenie, nabędziecie nowe umiejętności oraz w praktyce wykorzystacie wiedzę teoretyczną, którą pozyskaliście w naszej Akademii – tymi słowami prorektor ds. wojskowych płk dr hab. Dariusz Majchrzak zwrócił się do legionistów przed wręczeniem im kart powołań. – Będziemy was nadal motywować, a nasza kadra na pewno będzie uczestniczyła w waszych przysięgach, najważniejszych z żołnierskich uroczystości – zapewnił płk Majchrzak.

W Akademii Sztuki Wojennej część teoretyczną drugiej edycji szkolenia, w kwietniu 2019 r., ukończyły 154 osoby, w tym 140 z tutejszej uczelni i 12 z innych szkół wyższych.

W dowód uznania za szczególne osiągnięcia w szkoleniu teoretycznym z edukacji wojskowej w ramach Legii Akademickiej, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomasz Zdzikot skierował do rektora-komendanta ASzWoj gen. bryg. dr. inż. Ryszarda Parafianowicza list gratulacyjny.

Uczestnicy ochotniczego szkolenia w ASzWoj zostali objęci patronatem szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie, dowódcy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej (15GBZ), komendanta Centrum Szkolenia i Łączności i Informatyki w Zegrzu (CSŁiI) oraz dowódcy 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego (2HPR). Legioniści otrzymali pamiątkowe Akty objęcia patronatem studentów Legii Akademickiej Akademii Sztuki Wojennej.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Wojskowych Komend Uzupełnień, jednostek wojskowych 15GBZ, 2HPR, CSŁiI oraz kadra i studenci rembertowskiej uczelni.

****

„Legia Akademicka” to jedno z rozwiązań, którego głównym celem jest odbudowa rezerw osobowych. Przedsięwzięcie adresowane jest do studentów-ochotników, którzy w trakcie studiów chcą odbyć przeszkolenie wojskowe.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, organizatorem części teoretycznej są rektorzy uczelni, natomiast część praktyczna odbywać się będzie w jednostkach wojskowych i ośrodkach szkoleniowych  Sił Zbrojnych RP.


wróć