MENU
17wrz

Rozpoczęcie kursu przeszkolenia kadr rezerwy - doskonalenia SW: 38A01 (kod 9101012)

W dniu 17.09.2019 r. w Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów Pionu Doskonalenia Kursowego Akademii Sztuki Wojennej odbyło się uroczyste rozpoczęcie "Kursu przeszkolenia kadr rezerwy - doskonalenia SW: 38A01". Dzień wcześniej, 16.09.2019 r., kursanci po sprawdzeniu stawiennictwa i...

10wrz

Rozpoczęcie "Kursu doskonalącego dla kandydatów na stanowiska służbowe występujące w terenowych organach administracji wojskowej zaszeregowane do stopnia etatowego porucznika" (kod 8101080).

W dniu 09.09.2019 r. rozpoczął się "Kurs doskonalący dla kandydatów na stanowiska służbowe

10wrz

Uff i po wakacjach ...

W dniu 02.09.2019 r., po przerwie dydaktycznej, w Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów Pionu Doskonalenia Kursowego Akademii Sztuki Wojennej rozpoczęto realizacje kursów doskonalących w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych służby czynnej SZ RP, żołnierzy rezerwy...

10wrz

Kurs przeszkolenia kadr rezerwy - doskonalenia SW: 38A01 (kod 9101012)

planowany do realizacji w dn. 16.09 – 15.10.2019 r. rozpocznie się w dn. 16.09.2019 r. o godz. 08.00 w bud. nr 56, w sali nr 116.

06cze

INFORMACJA O ZAKWATEROWANIU I WYŻYWIENIU ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH - SŁUCHACZY KURSÓW DOSKONALĄCYCH ORGANIZOWANYCH W CDKO

06cze

INSTRUKCJA REJESTRACJI I LOGOWANIA NA PLATFORMIE LMS ILIAS SŁUCHACZY KURSÓW DOSKONALĄCYCH ORGANIZOWANYCH W CDKO

18kwi

ZAKOŃCZENIE LEGII AKADEMICKIEJ

W Akademii Sztuki Wojennej, 18 kwietnia 2019 roku, odbyło się uroczyste zakończenie II edycji programu „Legii Akademickiej”. Ochotnicze szkolenie ukończyło 154 studentów.