MENU

Wizyta przedstawicieli z Carol I National Defence University

15 maja w Akademii Sztuki Wojennej gościli przedstawiciele Carol I National Defence University z rumuńskiego Bukaresztu.

Alexandru Munteanu-Lucinescu-Casella, Vasile Ciprian Ignat i Mihaiela Buse przyjechali do Akademii Sztuki Wojennej w ramach wizyty dydaktycznej i wygłosili wykłady dla studentów Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego. Tematyka wykładów skupiała się przede wszystkim na współczesnych problemach związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym takich jak kryzys nuklearny czy terroryzm.

Ponadto goście uczestniczyli w spotkaniu z prodziekanem ds. studenckich WBN – ppłk dr inż. Andrzejem Soboniem oraz oficjalnym obiedzie z rumuńskimi studentami, którzy studiują obecnie w ASzWoj w ramach Programu Erasmus+. Goście uczestniczyli również w zwiedzaniu Sali Tradycji oraz kampusu ASzWoj.

Opiekę nad delegacją sprawował Zespół ds. Procesu Bolońskiego.


wróć