MENU

BIURO ERASMUS+ PRZENIESIONE!

Od 1 kwietnia Biuro Erasmus+ (studia i praktyki dla WZiD i WWoj) zostało przeniesione do budynku nr 2 pok. 114 (I piętro).

Studencie! Aby odwiedzić Biuro Erasmus+ lub Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+:

1. Udaj się do budynku nr 4 i pobierz przepustkę w Biurze Przepustek;

2. Budynek nr 2 to budynek Wydawnictwa ASzWoj i znajduję się tuż obok Kwestury (ogrodzony teren z wartownikami);

3. Biuro znajduję się na 1 piętrze (korytarz 116 z napisem Biuro Współpracy Zagranicznej) w pokoju 114, Uczelniany Koordynator w pokoju 114a.


wróć