MENU

Wizyta w LI LO im. Tadeusza Kościuszki w Rembertowie

13 lutego w ramach Orientation Week (Tygodnia Zapoznawczego) studenci i praktykanci zagraniczni z Akademii Sztuki Wojennej gościli w LI LO im. Tadeusza Kościuszki w Rembertowie.

Wizyta miała na celu promocję Programu Erasmus+ i wymian zagranicznych wśrod uczniów liceum. Studenci dzielili się swoimi doświadczeniami wyniesionymi z wyjazdów zagranicznych oraz zachęcali do studiów w Akademii Sztuki Wojennej i w swoich uczelniach macierzystych. Szczególnym zainteresowaniem uczniów cieszyli się studenci z uczelni wojskowych, którzy na tę okazję ubrali swoje mundury narodowe. Warsztaty miały również na celu zachęcenie uczniów i studentów do aktywnej nauki języka angielskiego i poszerzania swojego grona przyjaciół.

Mamy nadzieje, że wspólne warsztaty będą początkiem stałej wsólpracy pomiędzy Biurem Erasmus+ ASzWoj a Liceum im. Kościuszki.

Dziękujemy za pomoc w organizacji warsztatów!


wróć