MENU

Rozpoczął się "Orientation Week" dla studentów zagranicznych programu Erasmus+

We wtorek, 12 lutego 2019 roku, rozpoczęła się 20. edycja studiów w ramach programu Erasmus+. W murach ASzWoj powitano 38 studentów zagranicznych, z uczelni wojskowych i cywilnych, zakwalifikowanych na studia i praktyki w Akademii. Studenci do rembertowskiej uczelni przyjechali z 10 krajów: Austrii, Bułgarii, Estonii, Litwy, Macedonii Północnej, Rumunii, Słowacji, Turcji, Węgier i Włoch.

W Akademii Sztuki Wojennej studentów programu Erasmus+ oficjalnie powitał prorektor ds. wojskowych – płk. dr. hab. Dariusz Majchrzak. W spotkaniu uczestniczyli również: koordynatorzy wydziałowi programu Erasmus+, uczelniany koordynator programu Erasmus+, przedstawiciele University of Buckingham – prof. Julian Richards oraz Penka Marinova, przedstawiciele Studium Języków Obcych, wykładowcy z Wydziału Zarządzania i Dowodzenia i Wydziału Bezpieczeńśtwa Narodowego, Zespół ds. Procesu Bolońskiego, przedstawiciele organizacji studenckiej International Students Network. W godzinach popołudniowych studenci poznawali tajniki gry w kręgle.

Ważnym punktem kolejnego dnia Orientation Week było śniadanie networkingowe, po którym studenci złożyli wizytę w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Rembertowie. Uczniowie mieli wyjątkową możliwość dowiedzenia się więcej o programie Erasmus+ od jego uczestników oraz specyfice studiowania na uczelniach cywilnych i wojskowych zagranicą. Była to okazja do nawiązania kontaktów, doskonalenia kompetencji językowych i podniesienia świadomości kulturowej.  

W czwartek odbyły się wykłady i warsztaty dotyczące planu zajęć, systemu bezpieczeństwa i higieny pracy, systemu zdrowia w Polsce, legalizacji pobytu, zasad korzystania z infrastruktury akademickiej. Zaproszeni przedstawiciele Komendy Stołecznej Policji i Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej przekazali informacje dotyczące bezpieczeństwa obcokrajowców w Polsce.

Na piątek przewidziana jest wizyta studyjna w Sejmie Rzeczypospolitej oraz zwiedzanie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Wydarzenia mające miejsce w ramach Orientation Week zostały przygotowane przez Zespół ds. Procesu Bolońskiego Biura Współpracy Zagranicznej i sfinansowane ze środków programu Erasmus+.


wróć