MENU

XIX edycja studiów Erasmus+ za nami!

28 stycznia w Kasynie Akademii Sztuki Wojennej miało miejsce spotkanie pożegnalne tzw. FAREWELL MEETING związane z zakończeniem semestru zimowego XIX edycji i wręczeniem pamiątkowych certyfikatów uczestnictwa dla studentów zagranicznych Erasmus+.

Oficjalne wystąpienie dla studentów Erasmus+ wygłosił Prorektor ds. studenckich prof. dr. hab. Jarosław Gryz.

W spotkaniu uczestniczyli: Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+ dr Izabela Horzela (Wydział Zarządzania i Dowodzenia), Oficer Łącznikowy Bundeswehry ppłk Tobias Wetz, Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ Olga Ścigała-Karpińska,  lektor języka polskiego Anna Jankowska i Aleksandra Nosiadek, studenci International Student Network oraz Zespół ds. Procesu Bolońskiego.

W semestrze letnim w Akademii studiowało 24 studentów zagranicznych z takich krajów jak: Bułgaria, Czechy, Litwa, Rumunia, Słowacja, Węgry, Włochy i Turcja. Studenci pochodzili z uczelni wojskowych oraz cywilnych.

 

Podczas pobytu w Akademii studenci wzięli udział w następujących przedsięwzięciach:

- Orientation Week

- wyjazd studyjny do Krakowa

- Erasmus Day

- koncert noworoczny zespołu Mazowsze

 

Jednych studentów pożegnaliśmy, jednak ten dzień był również okazją do powitania pięciu praktykantów z Vasil Levski National Military University (Bułgaria), którzy rozpoczynają dwumiesięczny staż w Biurze Erasmus+, Biurze Karier oraz Wydziale Wychowawczym.

 

Spotkanie zostało przygotowane przez Zespół ds. Procesu Bolońskiego.


wróć