MENU

Intensyfikacja współpracy z Macedonią

W dniach 01-05 października 2018 r. przedstawicielki Biura Erasmus+, Marlena Blicharz i Agata Brykowska gościły w International Balkan University w Macedonii. Akademia Sztuki Wojennej współpracuję z macedońską uczelnią od kilku semestrów, a złożona wizyta miała na celu pogłębienie dotychczasowych relacji. Biuro Erasmus+ wzięło udział w organizowanej corocznie w IBU konferencji studenckiej  "Investing in Youth for a Sustainable Future", w której uczestniczyło 135 studentów z ponad 40 krajów. Jednym z uczestników był Muhammed Faith Kaytan, który w poprzednim roku akademickim spędził semestr w Akademii Sztuki Wojennej jako student Programu Erasmus+.

Podczas pobytu w Skopje, przedstawicielki biura nawiązały współpracę z Uniwersytetem Świętego Klemensa z Ochrydu. Uczelnia ma swoją siedzibę w Bitoli, ale jeden z wydziałów mieści się w stolicy Macedonii.  Spotkanie z Dziekanem Wydziału Bezpieczeństwa (Faculty of Security) oraz Prodziekanem ds. Międzynarodowych umożliwiło wymianę infomracji o obydwu instytucjach, co zaowocowało podpisaniem umowy bilateralnej. Pierwsza wymiana studentów nastąpi już w semestrze letnim 2018/2019!

 

opr. Agata Brykowska


wróć