MENU

Rozpoczęcie XIX edycji studiów Erasmus+ w Akademii Sztuki Wojennej

Już po raz dziewiętnasty w Akademii Sztuki Wojennej rozpoczęły się studia w ramach  Programu Erasmus+. W semestrze zimowy 2018/2019 w ASzWoj studiować będzie 30 studentów z 7 krajów: Bułgarii, Czech, Litwy, Rumunii, Węgier, Włoch i Turcji.   

Jak co semestr Zespół ds. Procesu Bolońskiego przygotował dla studentów Tydzień powitalny (Orientation Week). 9 października w Sali Tradycji oficjalne wystąpienie dla studentów Erasmus+ wygłosił Prorektor ds. studenckich prof. dr. hab. Jarosław GRYZ. W spotkaniu uczestniczyli: koordynatorzy wydziałowi programu Erasmus+: dr Izabela HORZELA (Wydział Zarzadzania i Dowodzenia), ppłk dr inż. Andrzej SOBOŃ (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego), Prodziekan ds. studenckich Wydziału Wojskowego dr Milena PALCZEWSKA, uczelniany koordynator programu Erasmus+ Olga ŚCIGAŁA-KARPIŃSKA, oficer łącznikowy Bundeswehry ppłk dypl. mgr Olaf WERNER, lektor języka polskiego: Anna JANKOWSKA oraz polscy studenci zrzeszeni w kole International Student Network. Po oficjalnym powitaniu i otrzymaniu legitymacji studenckich, przyszedł czas na spotkanie integracyjne połączone z degustacją polskich dań.

W kolejnych dniach studenci mieli okazję odwiedzić Parlament, Komendę Główną Żandarmerii Wojskowej, Komendę Stołeczną Policji oraz wzięli udział w zwiedzaniu Warszawy. Po raz pierwszy Biuro Erasmus+ przygotowało English Speaking Day, podczas którego polscy studenci mieli możliwość poznać swoich zagranicznych kolegów oraz sprawdzić swoje umiejętności językowe.

Tydzień Powitalny organizowany jest po to, aby ułatwić studentom rozpoczęcie pobytu w Akademii. Ważnym celem organizowanych przedsięwzięć jest również zapoznanie ich z historią Polski i Warszawy oraz tradycjami polskiej wojskowości.

opr. Agata Brykowska

 


wróć