MENU

Wizyta delegacji z Matej Bel University

W dniach 20-24 sierpnia 2018 r., w Akademii Sztuki Wojennej gościli przedstawiciele partnerskiej uczelni: Matej Bel University z Bańskiej Bystrzycy.

W skład delegacji weszły: Jana Miklova (Biuro Stosunków Międzynarodowych)  oraz Erika Srncová (Wydział Nauk o Bezpieczeństwie i Politologii).

Podczas pobytu w Akademii goście zostali zapoznani z historią wojskowego szkolnictwa wyższego, którego tradycje kontynuuje Akademia. Omówiona została struktura ASzWoj oraz oferta dydaktyczna poszczególnych wydziałów.

Spotkanie było także okazją do wymiany doświadczeń w zakresie działalności naukowej. Ze strony Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ppłk dr inż. Radosław Bielawski zaprezentował możliwości publikacji tekstów naukowych w międzynarodowym czasopiśmie „Security and Defence Quarterly”.

Podczas dyskusji szczególną uwagę zwrócono na aktywność obydwu uczeni w Programie Erasmus+. Współpraca Akademii Sztuki Wojennej ze słowackim partnerem trwa od wielu lat, a wymiana studentów i pracowników stale jest utrzymywana na wysokim poziomie.

Opiekę nad delegacją sprawował Zespół ds. Procesu Bolońskiego.

opr. Marlena Blicharz


wróć