MENU

Delegacja przedstawicieli tajlandzkiej uczelni

Prorektor ds. dydaktycznych – płk dr hab. Leszek Elak, w asyście Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ Olgi Ścigały-Karpińskiej, przyjął przedstawicieli National Defence College of Thailand. Goście odwiedzili ASzWoj 13 marca br.

Delegacji przewodniczył adm. Jakarin Khajonboon, któremu towarzyszyło 33 przedstawicieli NDC. Wizyta w Akademii była częścią podróży studyjnej dedykowanej słuchaczom rocznego kursu z dziedziny obrony narodowej prowadzonego
w Bangkoku.

Akademia przygotowała sesję informacyjną, podczas której omówiono poszczególne aspekty działalności ASzWoj. Ppłk Radosław Kolenda zaprezentował Pion Doskonalenia Kursowego, jego zadania związane z organizacją kursów kwalifikacyjnych i doskonalących oraz rolę Wydziału Kształcenia na Odległość w tym procesie. Działalność Wydziału Wojskowego zaprezentował przedstwiciel Wydziału Wojskowego, który omówił szczegółowo  kursy i studia dla  studentów wojskowych, a także ćwiczenia organizowane przez wydział. Marlena Blicharz, reprezentująca Biuro Współpracy Zagranicznej, przedstawiła kierunki rozwoju współpracy międzynarodowej oraz tradycje i aktualną działalność Akademii.

***

National Defence College of Thailand został powołany w 1955 roku. Jest to instytucja edukacyjna z siedzibą w Bangkoku, oferującą studia z dziedziny bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej dla wyższych urzędników państwowych zarówno wojskowych, jak i cywilnych.


wróć