MENU

Wizyta Swedish Defence University

9 października wizytę w Akademii Sztuki Wojennej złożyli przedstawiciele Swedish Defence Uniersity (SEDU) ze Sztokholmu. W skład delegacji weszli członkowie zarządu uczelni, profesorowie, przedstawiciele personelu wojskowego oraz reprezentacja studentów.

Spotkanie informacyjne poprowadził prorektor ds. wojskowych płk dr hab. inż. Dariusz Majchrzak. Towarzyszyła mu Dyrektor Biura Współpracy Zagranicznej Luiza Sowińska.

W imieniu kolegium dziekańskiego Wydziału Zarządzania i Dowodzenia głos zabrała, prodziekan ds. studenckich dr inż. Izabela Horzela prezentując strukturę wydziału oraz ofertę dydaktyczną.

Militarny wymiar działalności akademii przedstawił ppłk dr inż. Konrad Dobija z Wydziału Wojskowego, który zwrócił szczególną uwagę na ścieżki rozwoju kariery oficerów w ramach kursów i szkoleń w Wydziale Wojskowym.

Dr Dorota Domalewska zaprezentowała strukturę a także działalność publicystyczną Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego. Goście zostali zaproszeni do nadsyłania artykułów naukowych do czasopisma Security and Defence Quarterly.

Historię, aktualną strukturę i funkcjonowanie oraz zakres współpracy międzynarodowej Akademii omówiła Marlena Blicharz z Biura Współpracy  Zagranicznej.

Podczas spotkania rozmawiano o potencjalnych kierunkach rozwinięcia i tak prężnej już współpracy z SEDU. Prorektor ds. wojskowych płk dr hab. inż. Dariusz Majchrzak zadeklarował np. możliwość przyjęcia szwedzkich obserwatorów podczas ćwiczeń wojskowych koordynowanych przez Akademię.

***

Swedish Defence University w swojej ofercie posiada szkolenia i kierunki studiów dla Szwedów oraz zagranicznych słuchaczy i studentów  zarówno z sektora wojskowego jak i cywilnego. Uniwersytet oferuje szkolenia dla oficerów zawodowych i rezerwy Szwedzkich Sił Zbrojnych. Więcej informacji:

https://www.fhs.se/en/swedish-defence-university.html

Warto nadmienić, iż Swedish Defence University jest partnerem Akademii Sztuki Wojennej w ramach Programu Erasmus+. Nauczyciele akademiccy mogą ubiegać się o wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, zaś studenci aplikować o możliwość  realizacji semestru studiów w Szwecji.


wróć