MENU

I Akademickie Targi Pracy w ASzWoj - relacja

W dniu 22.05.2019 r. odbyły się I Tragi Pracy organizowane przez Biuro Karier Akademii Sztuki Wojennej, które otworzył prorektor ds. spraw studenckich prof. dr hab. Jarosław Gryz.

Uczestniczyło w nich około 20 instytucji z branż: logistycznej, lotniczej, administracji państwowej oraz bezpieczeństwa narodowego, w tym przedstawiciele służb mundurowych
i specjalnych. Pracodawcy mieli do zaoferowania szeroką ofertą miejsc pracy, praktyk i staży dla studentów oraz absolwentów Akademii.

Odbyły się  prezentacje multimedialne, podczas których przedstawiciele instytucji biorących udział w targach prezentowali oferty swoich firm. Na koniec odbył się wykład otwarty, dotyczący specyfiki pracy w służbach specjalnych, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem.

W targach pracy uczestniczyło kilkuset studentów i absolwentów naszej Akademii.

Serdecznie dziękujemy za udział Prorektorowi ds. spraw studenckich, wszystkim instytucjom oraz studentom i absolwentom, który przybyli na I Tragi Pracy ASzWoj!


wróć