MENU

HARPAGAN - POLISH FORCE

Zapraszamy na dwudniową imprezę biegowo-ekstremalną, która odbędzie się w DOLOMITY Dolina Sportowa w Bytomiu w dniach 15-16.06.2019r.
Po raz pierwszy została wyodrębniona  nowa kategoria Polish Force  skierowana  funkcjonariuszy służb mundurowych, oraz wszystkich formacji, organizacji i grup związanych ze służba dla ojczyzny.

Kategoria POLISH FORCE

W biegu HARPAGAN została wprowadzona osobna klasyfikacja Służb Mundurowych, w której mogą wziąć udział czynni zawodowo, będący na emeryturze oraz pracownicy cywilni:

 • Wojska Polskiego
 • Wojska spoza PL
 • Wojska Obrony Terytorialnej
 • Policji
 • Straży Pożarnej
 • Straży Miejskiej
 • Straży Granicznej
 • Służby Więziennej
 • Służby Leśnej
 • Organizacje Proobronne
 • Grupy Airsoftowe
 • Członkowie Grup Rekonstrukcji Historycznej (posiadający umundurowanie spełniające warunki regulaminu)
 • harcerze oraz uczniowie klas mundurowych.

Warunkiem wystartowania w kategorii Polish Force jest bieg w mundurze.

Niezbędnymi elementami powinny być: spodnie mundurowe długie, bluza mundurowa lub koszulka taktyczna, buty taktyczne sięgające powyżej kostek, na grubej podeszwie wysokie ( nie biegowe).

Poza kompletnym umundurowaniem uczestnicy startujący w tej klasyfikacji muszą posiadać:

 • mężczyźni  - plecak o wadze 10 kg
 • kobiety - plecak o wadze 5 kg

Waga plecaka będzie kontrolowana na starcie zawodów oraz na mecie, w czasie pokonywania trasy biegu jest dopuszczalne ściągnięcie plecaka na czas pokonania przeszkody.

W klasyfikacji Służb Mundurowych przyznane zostaną oddzielne nagrody zarówno w kategorii Open jak i drużynowej ( drużyna musi się składać z minimum 5 osób reprezentujących daną jednostkę wojskową
lub organizacyjną lub inną jednostkę służb mundurowych. Drużyna może składać się z większej liczny osób, a na składową wyniku będą najlepsze czasy 5 członków drużyny).

Ze względu na charakter zawodów, każdy z uczestników musi liczyć się z możliwością kontuzji, jakich doznać można podczas przeszkodowych biegów terenowych, a więc m.in.: zadrapaniami, otarciami, skaleczeniami, kontuzjami spowodowanymi warunkami atmosferycznymi i pokonywaniem przeszkód na trasie, do złamań i urazów wymagających interwencji lekarskiej włącznie. Organizator zabezpieczy
i oznakuje trasę, jednak nie bierze odpowiedzialności za kontuzje i urazy doznane z przyczyn losowych (…).

 

Bieg jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, którzy spełnią łącznie następujące warunki:

Do dnia 15 czerwca 2019 r. ukończą 16 lat.

osoby niepełnoletnie mogą startować w biegu po dostarczeniu najpóźniej w dniu zawodów pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych(…).

warunkiem dopuszczenia do biegu jest dokonanie do dnia 31 maja 2019 r. opłaty startowej w na rachunek bankowy 31 1050 1230 1000 0091 3982 5013 z dopiskiem: Wpisowe na bieg, imię i nazwisko uczestnika
oraz numer Fali (..).

 

Zapoznaj się z regulaminem Biegu HARPAGAN i dowiedz się więcej o innych kategoriach.

Zapisz się na HARPAGAN POLISH FORCE


wróć