MENU

II Międzynarodowe Warsztaty Technik Interwencji i Samoobrony

      Celem warsztatów  jest zapoznanie funkcjonariuszy, studentów, uczniów klas mundurowych z specyfiką służby w służbach mundurowych. Wymiana doświadczeń, połączenia teorii
z praktyką oraz uzyskanie informacji o możliwością zatrudnienia się w służbach mundurowych.

      Ważnym elementem warsztatów będzie wymiana praktycznych metod działania z zakresu samoobrony, taktyki i techniki interwencji. Propagowanie edukacji obronnej oraz patriotycznej  wśród studentów i uczniów szkół średnich, nabycie wiedzy,  umiejętności i kompetencji z zakresu technik interwencji i samoobrony.

      Warsztaty  wpisują  się jako szkolenie doskonalące mające wpływ   na podnoszenie indywidualnych i zespołowych kwalifikacji studentów i uczniów w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Służą także, zapoznaniu się z najnowszymi trendami stosowania środków przymusu bezpośredniego i samoobrony w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych w służbach mundurowych w Polsce
i Europie. Warsztaty prowadzą uznani międzynarodowi instruktorzy służb mundurowych (policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej, wojska) z Rumunii, Czech, Włoch, Kanady i Polski.

Tematy zajęć:

 1. Techniki samoobrony w realiach pełnienia służby funkcjonariuszy służb mundurowych.
 2. Techniki samoobrony przed atakiem niebezpiecznym przedmiotem.
 3. Techniki samoobrony w pomieszczeniach biurowych.
 4. Stosowanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej  w służbach mundurowych na podstawie Ustawy z 24 maja 2013r,
 5. Taktyka i technika interwencji,
 6. Ochrona dynamiczna.
 7. Przeprowadzenie zawodów o Puchar Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu dla studentów i uczniów klas mundurowych w  zakresie technik  interwencyjnych i samoobrony.
 8. Przeprowadzenie zawodów z Taekwondo o Puchar Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu dla uczniów klas podstawowych
  i średnich.

Organizator - Koło Naukowe ,, Komandos” przy PWSZ w Kaliszu,

       Głównym szkoleniowcem jest ppłk w st. sp.  Mirosław Kuświk wieloletni wykładowca, kierownik zakładu technik interwencji i szkolenia strzeleckiego, z-ca Komendanta w COSSW 
w Kaliszu.Opiekun Koła Naukowego Komandos oraz wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w  Kaliszu na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych w Katedrze Zarządzania Bezpieczeństwem Państwa. Międzynarodowy instruktor sztuk walki i technik interwencji -10 Dan. Instruktor szkolenia strzeleckiego. Absolwent szkoleń antyterrorystycznych w USA i Izraelu. Ekspert Komisji Europejskiej. Prowadzący zajęcia z samoobrony i taktyki i techniki interwencji z wieloma formacjami służb mundurowych w Polsce i zagranicą.

Patronat

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów

Miejsce zajęć i termin zajęć

31.05-01.06. 2019 r.
Kampus Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  przy ul. Poznańskiej 201-205 w Kaliszu  

Informacje organizacyjne

 1. Każdy uczestnik ubezpiecza się indywidualnie,
 2. Koszt uczestnictwa w zawodach  wynosi 20 zł (opłatę startową) na konto PWSZ w Kaliszu
 3. Koszt uczestnictwa  w warsztatach technik interwencji i samoobrony 50 zł na konto PWSZ w Kaliszu
 4. Studenci ASzWoj w Warszawie, mogą uczestniczyć warsztatach nieodpłatnie   

Nr konta 86 1240 6609 1111 0010 2612 4161 z dopiskiem WARSZTATY 2019

 1. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa,
 2. Termin zgłoszeń do 20.05.2019 r.

Dodatkowe informacje:

ppłk w st. sp. mgr Mirosław Kuświk 10 Dan

e-mail: kuswik_jiu_jitsu@op.pl

tel .kom. 604 505 830

Plan wydarzenia

Harmonogram

Regulamin


wróć