MENU

IV Mazowieckie Forum Pracodawców i Urzędów Pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie wspólnie z 4 organizacjami pracodawców: Konfederacją Lewiatan, Pracodawcami RP, Business Centre Club oraz Związkiem Rzemiosła Polskiego organizują IV Mazowieckie Forum Pracodawców i Urzędów Pracy.

Wydarzenie odbędzie się w ramach obchodów Europejskich Dni Pracodawców i będzie miało miejsce w Warszawie w Pałacu Lubomirskich (siedziba BCC) Pl. Żelaznej Bramy 10, 15 listopada br. w godz. 10:00 - 13:30.
 
Tematem poruszanym podczas Forum będą założenia do Pracowniczych Planów Kapitałowych.
28 sierpnia 2018 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Są one elementem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Pracownicze Plany Kapitałowe są powszechnym, dobrowolnym i prywatnym systemem długoterminowego oszczędzania dla pracowników, tworzonym i współfinansowanym przez pracodawców i Państwo.

W spotkaniu udział wezmą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Polskiego Funduszu Rozwoju, przedstawiciele powiatowych urzędów pracy, pracodawców i ich organizacji.

Forum organizowane jest w ramach Europejskich Dni Pracodawców i poświęcone będzie Pracowniczym Planom Kapitałowym wprowadzanym ustawą od 2019 roku.


Bardzo prosimy o potwierdzenie udziału do 9 listopada 2018 r. na adres: p.piasecki@wup.mazowsze.pl lub telefonicznie: 22 532 22 55


wróć