MENU

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla studentów warszawskich uczelni!

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla studentów warszawskich uczelni!

Rekrutacja dla studentów trwa do 10 października 2018.

 

O stypendium mogą aplikować studenci warszawskich uczelni, jeśli:

·         mają średnią ocen nie mniejszą niż 3,5,

·         osiągają sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne albo angażują się w działania społeczne,

·         miesięczny dochód netto na jednego członka ich rodziny nie przekracza kwoty 1300 zł netto

Stypendia dla studentów wynoszą od 500 do 1500 zł miesięcznie.

Więcej informacji  www.stypendiajp2.pl  lub na facebooku

Operatorem Stypendiów m.st Warszawy im. Jana Pawła II jest Centrum Myśli Jana Pawła II.


wróć