MENU

Badania losów absolwentów

Badania losów absolwentów

Akademia Sztuki Wojennej prowadzi badanie losów zawodowych i edukacyjnych absolwentów uczelni. Badanie prowadzone jest za pomocą anonimowej ankiety dostępnej on-line. Za jej pośrednictwem chcemy uzyskać od Ciebie informacje na temat tego jak odnajdujesz się na rynku pracy.

Wszystko to po to, aby jak najlepiej dostosować system kształcenia na uczelni do rzeczywistych potrzeb rynku pracy.

Nie zrealizujemy tego celu bez Twojego wsparcia. Dlatego prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety i tym samym podzielenia się z nami swoimi losami. Czas jej wypełnienia to około 10 minut. Ankietę będą Państwo mogli wypełnić i wysłać tylko raz.

Olga Szewczyk
Biuro Karier Akademii Sztuki Wojennej
tel. 261 813 332


wróć