MENU

Sobotni dyżur w BIURZE KARIER - Podpisywanie obiegówek

Szanowni Studenci! W dniu 29.09.2018 w godzinach 10.00-15.00 odbędzie się dyżur w Biurze Karier ASzWoj. Każdy student, który potrzebuje podpisu z na karcie obiegowej może się zgłosić tego dnia do budynku nr 94, pokój 23!

Jednocześnie przypominam, że osoby, które chcą otrzymać podpis na karcie rozliczeniowej dla kolegi/koleżanki są zobowiązane do posiadania stosownego upoważnienia.

Szczegółowych informacji udzieli:

mgr Olga Szewczyk
Biuro Karier
tel. 261-813-332
bud. 94, pok. 23


wróć