MENU

Sobota AKADEMICKA w MUW

,,Sobota akademicka" jest dedykowanego cudzoziemcom-studentom, otrzymują oni możliwośc złożenia wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt w Polsce w sobotę, 15.09.2018 r.


15  września  br.  w  Wydziale  Spraw  Cudzoziemców  odbędzie  się  wydarzenie  ,,Sobota
AKADEMICKA",  w  ramach  którego  cudzoziemcy  podejmujący  lub  kontynuujący  studia
wyższe  w  Polsce  będą  mogli,  po  wcześniejszym  zgłoszeniu  i  rezerwacji  wizyty,  złożyć
wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.
Sobota AKADEMICKA skierowana jest do wszystkich cudzoziemców podejmujących studia
na terytorium Polski zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym.


Szczegółowe informacje na temat akcji znajdują się w poniższych załącznikach.


wróć