MENU
plakat 1

plakat 2

Kolejna edycja kursu zaawansowanego

W dniach 2 – 13 września 2019 r. w laboratorium ADL odbywa się kolejna edycja "Zaawansowanego kursu tworzenia materiałów i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia zdalnego". Uczestnicy w wyniku opanowania treści programowych, przygotowali autoprezentacje z wykorzystaniem programu do obróbki audio-wideo Camtasia Studio. Prezentacja  zostanie wykorzystana w autorskim module nauczania, stworzonym na warsztatach za pomocą programu Adobe Captivate.

Przedstawiciele WKnO z wizytą u hiszpańskich partnerów

W dniach 25-27 czerwca  pracownicy Wydziału kształcenia na odległość ASzWoj Paweł Gładysz oraz Marcin Jóźwiak byli gośćmi University of Almeria. 

19. Konferencja Uniwersytet Wirtualny: Labirynty Cyfrowości

W dniach 11-12 czerwca 2019 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się 19. Konferencja Uniwersytet Wirtualny: Labirynty Cyfrowości.

Zakończenie "Zaawansowanego kursu tworzenia materiałów i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia zdalnego"

7 czerwca w Wydziale Kształcenia na Odległość zakończył się "Zaawansowany kurs tworzenia materiałów i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia zdalnego". Po dwóch tygodniach ciężkiej pracy uczestnicy kursu zaprezentowali swoje gotowe produkty. Poza kursami stworzonymi w programie Adobe Captivate, uczestnicy nauczyli się montażu filmów w Camtasii oraz tworzenia i obróbki grafiki w Adobe Photoshop.

Udział pracowników WKnO w konferencji "UNIWERSYTET WIRTUALNY 2019"

W dniach 11−12 czerwca 2019 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbedzie się 19. konferencję Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka. Konferencja ta  jest organizowana cyklicznie przez cztery warszawskie uczelnie: Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Warszawski, Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych oraz Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego.

Kolejna edycja "Zaawansowanego kursu tworzenia materiałów i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia zdalnego"

27 maja na Wydziale Kształcenia na Odległość rozpoczął się doskonalący "Zaawansowany kurs tworzenia materiałów i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia zdalnego", który potrwa 2 tygodnie. W programie kursu m.in. obsługa Adobe Captivate, Adobe Photoshop oraz Camtasia. Uczestnikami kursu są osoby zajmujące sie kształceniem na odległość na potrzeby Sił Zbrojnych RP.

Przedstawiciel ASzWoj na NORDEFCO ADL Forum of Experts 2019

W dniach 14-16 maja 2019 roku obyła się siódma edycja międzynarodowej konferencji NORDEFCO ADL Forum of Experts w Gol (Norwegia). Głównym tematem konferencji była cyfryzacja procesu nauczania w wymiarze sił zbrojnych. Poruszane zagadnienia to m.in. sztuczna inteligencja w edukacji, najnowsze trendy w e-learningu, edukacyjne wykorzystanie druku 3d oraz używanie symulacji i gier komputerowych.

Kolejna edycja kursu "Podstawy tworzenia materiałów i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia zdalnego"

W murach Akademii Sztuki Wojennej na Wydziale Kształcenia na Odległość zakończyła się już druga edycja Kursu „Podstawy tworzenia materiałów i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia zdalnego” w 2019 roku.

ADL Conference 2019 z udziałem WKnO

W dniach 14-16 maja 2019 w Gol (Norwegia) odbędzie się międzynarodowa konferencja dotycząca cyfryzacji edukacji w wymiarze wojskowym.

Przedstawiciel WKnO wygłosi referat “Subtitled audio-visual content as a learning tool”, dotyczący wykorzystania materiałów multimedialnych z napisami do nauki języków obcych w formule e-learningu.

Oto program konferencji:
https://nordicadl.com/archive/adl-conference-2019/program2019/

Warsztaty - Nowoczesne technologie w kształceniu wojsk

Przedstawiciel Wydziału Kształcenia na Odległość ASzWoj uczestniczył w dniach 25-26.02 w międzynarodowych warsztatach, zorganizowanych przez Akademię Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. W spotkaniu uczesniczyli goście z Dowództwa Szkolenia Wojsk Lądowych w Lipsku (Bundeswera) oraz przedstawiciele instytucji wojskowych i centrów szkoleniowych Sił Zbrojnych RP.

Kolejna edycja kursu "Podstawy tworzenia materiałów i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia zdalnego"

W dniach 07-11.01.2019 na Wydziale Kształcenia na Odległość odbył się kurs z Podstaw tworzenia materiałów i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia zdalnego w którym wzięło udział 15 osób.

KURS WSTĘPNY DLA STUDENTÓW ASZWOJ

Informujemy, że na platformie LMS ILIAS uruchomiony został kurs wstępny dla wszystkich rozpoczynających naukę na Akademii Sztuki Wojennej. Wszyscy studenci (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I, II, III stopnia) są zobowiązani do odbycia kursu wstępnego obejmującego: kurs BHP, kurs z zakresu ochrony ppoż., kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, a także wprowadzenie do pracy na platformie LMS ILIAS, umiejętności poruszania się w zasobach biblioteki Akademii i kursu informacyjnego w zakresie programu Erasmus +.

12