MENU

Przedstawiciel ASzWoj na NORDEFCO ADL Forum of Experts 2019

W dniach 14-16 maja 2019 roku obyła się siódma edycja międzynarodowej konferencji NORDEFCO ADL Forum of Experts w Gol (Norwegia). Głównym tematem konferencji była cyfryzacja procesu nauczania w wymiarze sił zbrojnych. Poruszane zagadnienia to m.in. sztuczna inteligencja w edukacji, najnowsze trendy w e-learningu, edukacyjne wykorzystanie druku 3d oraz używanie symulacji i gier komputerowych.

Kolejna edycja kursu "Podstawy tworzenia materiałów i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia zdalnego"

W murach Akademii Sztuki Wojennej na Wydziale Kształcenia na Odległość zakończyła się już druga edycja Kursu „Podstawy tworzenia materiałów i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia zdalnego” w 2019 roku.

ADL Conference 2019 z udziałem WKnO

W dniach 14-16 maja 2019 w Gol (Norwegia) odbędzie się międzynarodowa konferencja dotycząca cyfryzacji edukacji w wymiarze wojskowym.

Przedstawiciel WKnO wygłosi referat “Subtitled audio-visual content as a learning tool”, dotyczący wykorzystania materiałów multimedialnych z napisami do nauki języków obcych w formule e-learningu.

Oto program konferencji:
https://nordicadl.com/archive/adl-conference-2019/program2019/

Warsztaty - Nowoczesne technologie w kształceniu wojsk

Przedstawiciel Wydziału Kształcenia na Odległość ASzWoj uczestniczył w dniach 25-26.02 w międzynarodowych warsztatach, zorganizowanych przez Akademię Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. W spotkaniu uczesniczyli goście z Dowództwa Szkolenia Wojsk Lądowych w Lipsku (Bundeswera) oraz przedstawiciele instytucji wojskowych i centrów szkoleniowych Sił Zbrojnych RP.

Kolejna edycja kursu "Podstawy tworzenia materiałów i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia zdalnego"

W dniach 07-11.01.2019 na Wydziale Kształcenia na Odległość odbył się kurs z Podstaw tworzenia materiałów i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia zdalnego w którym wzięło udział 15 osób.

KURS WSTĘPNY DLA STUDENTÓW ASZWOJ

Informujemy, że na platformie LMS ILIAS uruchomiony został kurs wstępny dla wszystkich rozpoczynających naukę na Akademii Sztuki Wojennej. Wszyscy studenci (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I, II, III stopnia) są zobowiązani do odbycia kursu wstępnego obejmującego: kurs BHP, kurs z zakresu ochrony ppoż., kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, a także wprowadzenie do pracy na platformie LMS ILIAS, umiejętności poruszania się w zasobach biblioteki Akademii i kursu informacyjnego w zakresie programu Erasmus +.

Modernizacja sprzętu

Wraz z początkiem roku akademickiego w 2018 roku na Wydziale Kształcenia na Odległość zostały wymienione komputery. Poprzedni sprzęt służył nienagannie wiele lat, jednakże konieczne było jego zastąpienie z powodu zużycia. Nowe komputery mają sprostać wymaganiom nowych technologii, przyspieszą pracę oraz unowocześnią nasz wydział. W tym celu nabyto 85 nowych komputerów, które już są do dyspozycji studentów, wykładowców i pracowników.

Spotkanie dt. Koncepcji E-learningu w ASzWoj

Dnia 06.12.2018 na Wydziale Kształcenia na Odległość odbyło się spotkanie dotyczące stworzenia Koncepcji Funkcjonowania i Rozwoju E-Learningu w ASZWoj na lata 2019-2022. Przedstawiciele wydziałów jak i pracownicy WKnO przeanalizowali idee przedsięwzięcia oraz jej wpływ na funkcjonowanie Akademii. Projekt koncepcji został poddany dokładnej  analizie. W toku  intensywnych dyskusji przygotowano szczegółowe propozycje mogące usprawnić funkcjonowanie kształcenia zdalnego w ASZWoj.
W najbliższym czasie odbędą się następne spotkania dotyczące danej Koncepcji.

 

KOLEJNA EDYCJA KURSU PODSTAWOWEGO


W dniach 27-31 sierpnia 2018 r. w laboratorium ADL odbyła się kolejna edycja autorskiego kursu Podstawy tworzenia materiałów i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia zdalnego. W kursie wzięło udział 15 osób.