MENU

Dodatkowa rekrutacja na wyjazd szkoleniowy w ramach programu Erasmus+, Akcja KA107 - Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi, w roku akademickim 2018/2019

Dodatkowa rekrutacja na wyjazd szkoleniowy w ramach programu Erasmus+, Akcja KA107 - Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi, w roku akademickim 2018/2019

 

W związku z możliwością realizacji dodatkowej mobilności w projekcie 2018-1-PL01-KA107-049129, Akcja KA107 w ramach programu Erasmus+ (współpraca między ASzWoj a Ajou University, Republika Korei) oraz Komunikatem Nr 12/E/2018 Rektorskiej Komisji do Spraw Procesu Bolońskiego uprzejmie informujemy o otwarciu rekrutacji uzupełniającej na następujący wyjazd:

 

  1. 1 stypendium dla pracownika ASzWoj wyjeżdżającego w celach szkoleniowych (STT) do kraju partnerskiego (Ajou University, Republika Korei);

 

Rekrutacja potrwa do 14.03.2019 r.

 

Osoby zainteresowane wyjazdem szkoleniowym (STT) przesyłają dokumenty na adres email Pani Danuty Renes, pracownika Zespołu ds. Procesu Bolońskiego (d.renes@akademia.mil.pl) w terminie do 14.03.2019 r.

 

Od kandydatów na wyjazd STT wymaga się:

  • uzasadnienie wyjazdu do Ajou University w języku angielskim.

 

Pierwszeństwo przy rekrutacji będą mieli pracownicy administracyjni bezpośrednio zaangażowani w realizację działań Erasmusowych (np. rekrutacja studentów i opieka merytoryczna nad studentami zagranicznymi, współudział w tworzeniu projektów współpracy KA107, współpraca z uczelniami spoza UE).

 

Szczegółowe informacje o projekcie 2018-1-PL01-KA107-049129, Akcja KA107 w ramach programu Erasmus+ (współpraca między ASzWoj a Ajou University, Republika Korei) na stronie: http://www.akademia.mil.pl/action-1-ka107

 

 

 

 


wróć