MENU

Wyniki rekrutacji pracowników Akademii Sztuki Wojennej na wyjazd w ramach Mobilności edukacyjnej z krajami partnerskimi - Szkolnictwo Wyższe (Akcja KA107)

Wyniki rekrutacji pracowników Akademii Sztuki Wojennej na wyjazd w ramach Mobilności edukacyjnej z krajami partnerskimi - Szkolnictwo Wyższe (Akcja KA107)

 

Zgodnie z zatwierdzonym przez Rektora-Komendanta ASzWoj Protokołem Komisji Rekrutacyjnej w sprawie zasad rekrutacji pracowników Akademii Sztuki Wojennej na wyjazdy dydaktyczne (STA) i szkoleniowe (STT) w ramach Mobilności edukacyjnej z krajami partnerskimi - Szkolnictwo Wyższe (Akcja KA107) w roku akademickim 2018/2019 warunki rekrutacyjne spełniły 2 osoby, które zostały zakwalifikowane na wyjazdy stypendialne do Ajou University, Republika Korei. W oparciu o osiągnięte rezultaty postanowiono skierować na wyjazd  następujących kandydatów:

 

  1. w kategorii wyjazdu dydaktycznego (STA):

prof. dr hab. Jarosław GRYZ

    

  1. w kategorii wyjazdu szkoleniowego (STT):

     mgr Marlena BLICHARZ


wróć