MENU

Współpraca ASzWoj z Ajou University w Republice Korei w ramach Programu Erasmus+

W dniach 12-16 listopada 2018 r. w Akademii Sztuki Wojennej gościł prof. Junghun Cho z Ajou University w Republice Korei.

Celem wizyty było zainaugurowanie współpracy pomiędzy dwoma instytucjami, a pobyt w Polsce obejmował trzy aspekty: sprawy organizacyjne, dydaktykę i program kulturowy.

Profesor Cho został przyjęty przez dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego, płk. dr. hab. Bogdana Grendę, w asyście prodziekana ds. studenckich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ppłk. dr Andrzeja Sobonia i prodziekana ds. studenckich Wydziału Zarządzania i Dowodzenia dr Izabeli Horzeli. Podczas spotkania organizacyjnego zaprezentowane zostały poszczególne wydziały i instytuty Akademii, zakres prowadzonych badań naukowych oraz oferta studiów skierowana do studentów polsko- i anglojęzycznych.

W kolejnym dniu wizyty profesor Cho przeprowadził prelekcję dla studentów studiów I stopnia oraz studentów zagranicznych Programu Erasmus+. Wykład otwarty nt. Historical and international perspective of Korean peninsula. Security issues and way forward spotkał się z szerokim zainteresowaniem zebranego audytorium.

W dniach 15-16 listopada profesor Junghun Cho, wspólnie ze studentami zagranicznymi Programu Erasmus+, uczestniczył w podróży studyjnej do Krakowa i Wieliczki. Program kulturowy obejmował wizytę w Zamku Królewskim na Wawelu oraz Katedrze Wawelskiej, połączoną ze zwiedzaniem Dzwonu Zygmunta. W programie wyjazdu znalazła się także Kopalnia Soli w Wieliczce oraz Muzeum Żup Krakowskich.

Projekt współpracy z Koreą Południową realizowany jest w ramach akcji KA 107 Programu Erasmus+, której inicjatorem jest Zespół ds. Procesu Bolońskiego.

***

Program Erasmus+ odnosi się do współpracy z Krajami Programu oraz Krajami Partnerskimi.

Krajami Programu są kraje w pełni uczestniczące w Programie Erasmus +. Aby mieć ten status poszczególne państwa są zobowiązane powołać Narodową Agencję Programu Erasmus+ oraz wnieść wkład pieniężny do Programu. Wśród 33 krajów Programu znajdują się:

  • 28 państwa członkowskie UE;
  • Islandia, Liechtenstein, Norwegia;
  • Była Jugosłowiańska Republika Macedonii i Turcja.

Krajami Partnerskimi są wszystkie inne kraje na świecie zgrupowane w trzynaście regionów geograficznych. Poszczególne regiony uczestniczą w wymianie Programu Erasmus+ na różnych zasadach.

opr. Marlena Blicharz


wróć