MENU

Znak graficzny

Owalny logotyp Centrum zawiera trzy symbole związane z działalnością Centrum i funkcjonującymi we współczesnym świecie zagrożeniami:

– od prawej strony symbol promieniowania jonizującego;

– po lewej stronie międzynarodowy symbol zagrożenia biologicznego;

– poniżej skrzyżowane kolby symbolizujące skażenie chemiczne.

W centrum znaku umieszczono logotyp Akademii Szuki Wojennej, podkreślając fakt funkcjonowania CSOPBMR w strukturach Uczelni.

Stanowi je wieniec laurowo-dębowy z nałożonym na niego orłem jagiellońskim wspartym szponami na inicjałach Akademii symbol w jednoznaczny sposób identyfikuje uczelnię. Dwupolowe biało-czerwone wypełnienie znaku symbolizuje narodowy charakter Centrum.

W niebieski pas okalający biało-czerwone wypełnienie wpisano żółtymi literami, w barwie wojsk chemicznych, pełną nazwę Centrum oraz symbol NATO podkreślający funkcjonowanie Centrum również na arenie międzynarodowej jako elementu Wirtualnego Centrum Doskonalenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia Sojuszu Północnoatlantyckiego.