MENU

Wizja rozwoju

Nieustannie wzmacniać swoją pozycję wśród analogicznych placówek szkoleniowych działających w ramach NATO i UE, dążąc do osiągnięcia unikatowych zdolności.

Jako specjalizację Centrum (oprócz działalności dydaktycznej) przyjmuje się utrzymywanie i rozwijanie zdolności w zakresie wszechstronnej analizy i oceny poziomu zagrożeń CBRN, w tym proliferacji BMR oraz środków jej przenoszenia (w uwarunkowaniach międzynarodowych oraz krajowych) z wykorzystaniem: baz danych, profesjonalnych źródeł informacji, potencjału instytucji współpracujących oraz zaawansowanych metod prognozowania skażeń i wsparcia procesu podejmowania decyzji.

Zobacz również: