MENU
10paź

Seminarium naukowe z okazji XV-lecia działalności Centrum Szkolenia OPBMR

Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w SZ RP od piętnastu lat wspiera proces kształtowania bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego, jądrowego i biologicznego, realizując szereg zadań, przede wszystkim o charakterze dydaktycznym, badawczo-rozwojowym, publicystycznym i...

18paź

Obchody XV-lecia działalności Centrum Szkolenia OPBMR w SZ RP

16 października br. Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w SZ RP obchodziło XV-lecie swojej działalności. Zorganizowane z tej okazji seminarium naukowe nt. „Edukacja oraz świadomość zagrożeń jako determinanty bezpieczeństwa CBRN” zaszczyciło wielu gości od lat...

27wrz

PODRÓŻ STUDYJNA DO KRAJOWEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH

26 września 2019 r. uczestnicy Kursu Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi, organizowanego przez Departament Infrastruktury MON i Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia, wzięli udział w podróży studyjnej do Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych (KSOP) w...

25wrz

Udział przedstawiciela CSOPBMR w spotkaniu konsorcjum projektu "eNOTICE"

W dniach 19-23 września br. przedstawiciel Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia uczestniczył w pracach konsorcjum realizującego projekt "eNOTICE". Tym razem gospodarzem spotkania był Instytut Technologii Przeciwpożarowych i Ratownictwa w Dortmundzie, który wraz z Centrum...

18wrz

udział przedstawiciela Centrum w opracowaniu DD/3.8(B)

Na zaproszenie Centrum Doktryn i Szkolenia SZ RP, CSOPBMR włączyło się w proces opracowania dokumentu doktrynalnego DD/3.8(B). Potrzeba wprowdzenia nowej edycji "OPBMR  w operacjach połączonych" wynika z implementacji jej natowskiego odpowiednika - AJP-3.8(B). 

18wrz

Nowa edycja kursu dla operatorów systemu informatycznego PROMIEŃ

W poniedziałek, 16 września br., rozpoczeła się kolejna edycja kursu dla operatorów SI PROMIEŃ. Ze względu na zmiany w oprogramowaniu słuchacze wracają do Centrum co kilka lat uaktualniając wiedzę i podnosząc umiejętności jego obsługi. 

05wrz

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego 2019

4 września br. przedstawiciel Centrum uczestniczył w Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Oferta instytutów badawczych oraz producentów sprzętu i środków OPBMR  nie zdominowała wystawy, lecz z oczywistych względów, leżała w centrum naszych...

16lip

Udział przedstawiciela Centrum w spotkaniu konsorcjum projektu ENOTICE

W dniach 9-12 lipca 2019 roku przedstawiciel Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia w SZ RP uczestniczył w spotkaniu konsorcjum realizującego projekt eNOTICE, które odbyło się siedzibie Westmidland Police w Birmingham (UK).

26cze

Wizyta w Centrum Zdarzeń Radiacyjnych "CEZAR"

W ramach szkolenia uzupełniającego, 25 czerwca 2019 r., oficerowie Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia w SZ RP (CSOPBMR) przebywali z wizytą w Centrum Zdarzeń Radiacyjnych „CEZAR”. Odpowiada ono za monitorowanie bieżącej sytuacji skażeń promieniotwórczych w ramach...

19cze

Podróż historyczno-wojskowa "Bolimów miejscem użycia broni chemicznej w pierwszej wojnie światowej"

18 czerwca br. Centrum Szkolenia OPBMR w SZ RP, we współdziałaniu z władzami Gminy Bolimów, zorganizowało podróż historyczno-wojskową. Przedsięwzięcie stanowiło element programu obchodów 15-lecia Centrum.

18cze

Udział kadry CSOPBMR w Dniu Obserwatora ćwiczenia DRAGON-19

W dniu 14 czerwca br. na zaproszenie szefa Zarządu OPBMR IRW DG RSZ, przedstawiciele CSOPBMR uczestniczyli w Dniu Obserwatora ćwiczenia DRAGON-19, którego jednym z głównych wydarzeń był dynamiczny pokaz zdolności reagowania na zdarzenia CBRN w ramach przygotowań do narodowej certyfikacji...

10cze

Obchody Święta Wojsk Chemicznych

W dniach 06-07 stycznia br. w  Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu odbyły się uroczyste obchody Święta Wojsk Chemicznych. 

28maj

Kolejne ćwiczenia w ramach projektu eNOTICE

W dniach 21-24 czerwca w Gurcy (Francja) przedstawiciel CSOPBMR uczestniczył w kolejnym spotkaniu konsorcjum realizującego projekt eNOTICE, którego celem jest stworzenie paneuropejskiej sieci centrów i ośrodków szkolenia z zakresu bezpieczeństwa chemicznego, biologicznego i radiacyjnego....

28maj

Podsumowanie kursu oficerów rezerwy OPBMR

28 maja br. zakończyła się kolejna edycja kursu oficerów rezerwy OPBMR realizowanego przez CSOPBMR. Główny nacisk szkolenia został położony na praktyczne umiejętności pracy osób funkcyjnych na stanowisku dowodzenia batalionu chemicznego. 

16maj

Kurs oficerów rezerwy batalionów chemicznych

14 czerwca br. rozpoczęła się kolejna edycja kursu oficerów rezerwy OPBMR. Poza przypomnieniem taktyki działania wojsk chemicznych, cyklu decyzyjnego procesu dowodzenia w ujęciu roli i zadań realizowanych przez osoby funkcyjne i komórki stanowiska dowodzenia batalionu chemicznego,...

23kwi

Udział przedstawiciela Centrum w międzynarodowych warsztatach "CBRNE Detection & Protection"

W czwartek, 18 kwietnia br., na zaproszenie dyrektora Instytutu Optoelektroniki (IOE) WAT, przedstawiciel Centrum uczestniczył w międzynarodowych warsztatach „CBRNE Detection & Protection”. Osiągnięcia uznanych na świecie ośrodków badawczych, takich jak: Netherlands Forcensic Institute,...

15kwi

Kurs dla cywilnych operatorów systemu informacyjnego PROMIEŃ

W piątek, 12 kwietnia zakończył się kurs dla cywilnych operatorów systemu informatycznego PROMIEŃ. 14 słuchaczy zdobyło i podnosiło swoje umiejętności w zakresie zautomatyzowanych procedur przetwarzania i wymiany danych o skażeniach.

15kwi

Udział przedstawiciela CSOPBMR w inauguracji projektu BULLSEYE

W środę, 10 kwietnia br. przedstawiciel CSOPBMR w imieniu międzynarodowego Konsorcjum realizującego projekt eNOTICE prezentował jego założenia i osiągnięcia w ramach konferencji inaugurującej nowy projekt z obszaru obrony przed bronią masowego rażenia pk. BULLSEYE.

28mar

Szkolenie w 6 Batalionie Chemicznym Sił Powietrznych

W dniach 25-26 marca 2019 r. słuchacze kursu Przygotowanie kandydatów na stanowiska służbowe szefów (specjalistów) OPBMR występujących w strukturach SZ RP wzięli udział w podróży studyjnej do 6 Batalionu Chemicznego Sił Powietrznych w Śremie. Dwudniowa podróż studyjna była kolejnym...

18mar

Wizyta uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących

15 marca br. Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w ramach realizowanej działalności dydaktycznej zorganizowało zajęcia dla uczniów przybyłych z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach. W ramach wizyty uczniowie wzięli udział w szkoleniu, którego tematyka...

05mar

Udział przedstawiciela CSOPBMR w spotkaniu konsorcjum realizującego projekt eNOTICE

W dniach 26 lutego – 1 marca 2019 r. przedstawiciel Centrum Szkolenia OPBMR w SZ RP uczestniczył w spotkaniu członków konsorcjum realizującego projekt eNOTICE, które odbyło się w Centrum Doskonałości OPBMR NATO w Vyskov (Czechy). Celem projektu jest budowanie relacji między cywilnymi i...

05mar

Szkolenie w 5. Tarnogórskim Pułku Chemicznym

W dniach 25-27 lutego 2019 r. słuchacze kursu "Przygotowanie kandydatów na stanowiska służbowe szefów (specjalistów) OPBMR" występujących w strukturach SZ RP wzięli udział w podróży studyjnej do 5. Tarnogórskiego Pułku Chemicznego im. gen. broni Leona Berbeckiego, gdzie zapoznani...

23sty

Roczna odprawa rozliczeniowo-zadaniowa kierowniczej kadry Wojsk Chemicznych Sił Zbrojnych RP.

W dniach 22-23 stycznia br., po raz kolejny w Akademii Sztuki Wojennej odbyła się roczna odprawa rozliczeniowo-zadaniowa kierowniczej kadry Wojsk Chemicznych Sił Zbrojnych RP. Odprawie przewodniczył szef Zarządu Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia Inspektoratu Rodzajów Wojsk DG RSZ....

21sty

Podróż studyjna do Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń

18 stycznia 2019 r. słuchacze kursu doskonalącego dla kierowniczej kadry Ośrodków Analizy Skażeń uczestniczyli w podróży studyjnej do Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń, gdzie zapoznali się ze strukturą i zadaniami realizowanymi przez ośrodek oraz procedurami obowiązującymi na...

16sty

Kurs "Podstawy ochrony przed czynnikami CBRN w obronie cywilnej"

Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w SZ RP (CSOPBMR) przygotowało ofertę kolejnego kursu dedykowanego dla specjalistów zajmujących się problematyką zagrożeń CBRN w zarządzaniu kryzysowym na wszystkich szczeblach podziału administracyjnego państwa. Celem kursu jest...

07sty

Kurs doskonalenie dowództwa grupy zadaniowej OPBMR Sił Odpowiedzi NATO

 W Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia,7 stycznia br., rozpoczęło się szkolenie oficerów i podoficerów z korpusu osobowego Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia, w ramach „Kursu doskonalenie dowództwa i sztabu grupy zadaniowej OPBMR Sił Odpowiedzi NATO”. Celem...

14gru

Kolejna edycja Kursu dla wojskowych operatorów SI PROMIEŃ

W dniach 03-14.12 odbyła się ostatnia w 2018 roku edycja Kursu dla operatorów Systemu Informatycznego PROMIEŃ, skierowana do żołnierzy zawodowych. Była to kolejna edycja kursu, której uczestnicy ćwiczyli prognozowanie sytuacji skażeń przy użyciu SI PROMIEŃ według znowelizowanego...

05gru

Kurs doskonalący "Dowodzenie w warunkach zagrożeń CBRN na poziomie operacyjno-taktycznym"

W Centrum Szkolenia OPBMR trwa tygodniowy kurs doskonalący „Dowodzenie w warunkach zagrożeń CBRN na poziomie operacyjno-taktycznym”. Tematyka zajęć obejmuje praktyczne aspekty planowania, organizowania i prowadzenia działań bojowych w warunkach zagrożenia skażeniami i...

13lis

SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

W dniach 07-09.11.2018 r. przedstawiciel CSOPBMR w SZ brał udział w szkoleniu specjalistów zarządzania kryzysowego

15paź

UDZIAŁ PRZEDSTAWICIELA CSOPBMR W KONFERENCJI PROJEKTU "ENOTICE"

Konferencja podsumowująca projekt eNOTICE połączona była z ćwiczeniem neutralizacji improwizowanych ładunków wybuchowych elaborowanych środkami chemicznymi, biologicznymi i radiologicznymi.