MENU

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Narodowego skupia studentów Akademii Sztuki Wojennej chcących pogłębiać wiedzę z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz nauk pokrewnych.

Celem Koła są w szczególności: stworzenie warunków do samokształcenia i podwyższania poziomu wiedzy studentów, doskonalenie form i metod pracy naukowej jego członków, dbałość o właściwy wizerunek Akademii Sztuki Wojennej, inicjowanie i prowadzenie prac popularyzujących wiedzę o bezpieczeństwie narodowym, szerzenie dobrej i przyjacielskiej atmosfery w środowisku studenckim.

Ponadto KNSBN ma na celu zdobywanie umiejętności i doświadczeń przydatnych w przyszłej pracy.

SZCZEGÓŁY:
https://www.facebook.com/knsbnaszwoj/

KONTAKT:
knsbn@akademia.mil.pl


wróć