MENU

KOŁO NAUKOWE SIŁ I SŁUŻB SPECJALNYCH

Koło Naukowe Sił i Służb Specjalnych działa na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego. KNSiSS powstało w marcu 2011 roku z inicjatywy studentów  Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej. W dobie szerokiego użycia sił specjalnych w operacjach międzynarodowych i wzrostu znaczenia działalności służb specjalnych w zakresie bezpieczeństwa państwa, wydało nam się oczywiste, iż takie koło naukowe powinno powstać. Wiedza nabyta przez studentów i doktorantów w ramach zajęć koła naukowego powinna stanowić bazę do ich dalszego rozwoju edukacyjnego oraz zawodowego w obszarach szczególnych osobistych zainteresowań. W KNSiSS działają dwie sekcje: Sekcja Sił Specjalnych i Sekcja Służb Specjalnych.

Sekcja Sił Specjalnych działa w ramach KNSiSS. Nasza działalność skupia się wokół historii i współczesności polskich sił specjalnych. Obiektem naszego zainteresowania jest uzbrojenie, wyszkolenie, funkcjonowanie, a także wkład polskich komandosów w konflikty zbrojne, zarówno te dawne jak i obecne. Chcemy dokładnie poznać specyfikę polskich jednostek specjalnych, a w tym ich chwalebne sukcesy i gorzkie porażki.

Sekcja Służb Specjalnych zajmuje się działalnością wywiadu i kontrwywiadu wojskowego. Skupia się nie tylko na obecnych działaniach, ale także historii wojskowych służb wywiadowczych. Naszym celem jest poznanie specyfiki działań wywiadu i kontrwywiadu, zadań oraz uprawnień żołnierzy w obszarze działań służb specjalnych. Chcemy zobaczyć jak przedstawiają się one na tle innych państw, jakie do tej pory odniesiono sukcesy ,a  co należałoby jeszcze udoskonalić w przyszłości.

Celami KNSiSS są:
•    budzenie zainteresowań naukowych i stwarzanie członkom KNSiSS warunków do pogłębiania wiedzy z obszaru nauk bezpieczeństwa narodowego oraz kierunków pokrewnych
•    doskonalenie form i metod pracy naukowej jej członków, kierowania i zarządzania poprzez pracę w zespole
•    inicjowanie i prowadzenie prac popularyzujących wiedzę o siłach i służbach specjalnych oraz dziedzin pokrewnych
•    integracja środowiska studenckiego, szerzenie dobrej i przyjacielskiej atmosfery w środowisku studenckim
•    wspieranie działań na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej bezpieczeństwa
•    wychowanie patriotyczne członków
•    promowanie wśród członków służby wojskowej oraz służby dla Ojczyzny w formacjach specjalnych

Zarząd Koła Naukowego Sił i Służb Specjalnych:
Prezes: Krzysztof Pertkiewicz
tel. 727 924 857
krzysztof.pertkiewicz@gmail.com

Zastępca Prezesa/ Sekretarz: Paulina Krawczyk
 tel. 603 833 448
p.krawczyk6@gmail.com

Finansista: Grzegorz Osiński
 tel. 536 550 074
g.osinski@wp.pl

Opiekun KNSiSS: mjr dr inż. Wojciech Sójka

Nasza strona: https://www.facebook.com/KNSiSSASW/


wróć