MENU

Informacje dla kursantów

  • przybycie do Akademii Sztuki Wojennej (dojazd – kliknij tutaj) do godziny 20.00 w przeddzień rozpoczęcia kursu,
  • zakwaterowanie i wyżywienie bezpłatne w stołówce akademickiej w budynku Kasyna,
  • na rozpoczęciu i zakończeniu kursu ubiór wyjściowy – marynarka,
  • na zajęciach obowiązuje ubiór wyjściowy (sweter),
  • uczestnik kursu powinien posiadać przy sobie legitymację służbową oraz dowód osobisty,
  • uczestnik kursu powinien posiadać następujące wyposażenie osobiste: notatnik, przybory biurowe, (na terenie akademii dostępne jest nieodpłatnie połączenie z Internetem poprzez sieć Wi-Fi),
  • ukończenie kursu potwierdzane jest świadectwem wystawionym przez Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej,
  • szczegółowy rozkład zajęć zostanie przedstawiony podczas uroczystego rozpoczęcia kursu,
  • na terenie uczelni znajduje się 5 parkingów niestrzeżonych dla samochodów osobowych,
  • pakiet z dodatkowym informacjami dostępny w recepcjach internatów.

UWAGA:

W związku z realizacją części wstępnej kursu w formie zajęć e-learningowych, prosimy po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na kurs o zarejestrowanie konta w systemie ADL ILIAS uczelni.

Informacje dotyczące logowania na platformie ILIAS znajdują się na stronie internetowej: www.adl.akademia.mil.pl