MENU

Zakończenie kursu "Problematyka kadrowa, mobilizacji, uzupełnień potrzeb mobilizacyjnych oraz administrowanie zasobami osobowymi"

Celem kursu było przygotowanie i doskonalenie żołnierzy rezerwy do wykonywania zadań według potrzeb Terenowych Organów Administracji Wojskowej, w tym szczególnie spraw kadrowych i administrowania zasobami osobowymi.